English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
 Akademik Kadrosu

İktisat Politikası Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hakan Sarıbaş0372 291 1690hakan203@yahoo.com
Dr. Öğr. Üy. Deniz Şükrüoğlu0372 291 1710dsukruoglu@gmail.com
Dr. Öğr. Üy. Zafer Öztürk0372 291 1480zaferozturk@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Şenay SARAÇ0372 291 1614senaysarac@hotmail.com
Dr. Öğr. Üy. Tezcan ABASIZ0372 291 1692tezcan_abasiz@hotmail.com
Arş. Grv. Damla Öz0372 291 1600damlaoz88@gmail.com
Arş. Grv. İbrahim Tekiner0372 291 1720ibrahimtekiner@gmail.com
Arş. Grv. Neslihan Ursavaş0372 291 1615karakoc.neslihan@gmail.com
Arş. Grv. Ugur Ursavaş0372 291 2387ugurursavas@hotmail.com

İktisat Teorisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üy. Arzu Tay Bayramoğlu0372 291 14 63arzutay@gmail.com
Dr. Öğr. Üy. Bersu Bahtiyar0372 291 18 17bersubahtiyar@gmail.com
Dr. Öğr. Üy. Asuman Koç Yurtkur0372 291 1272asumankoc@gmail.com
Dr. Öğr. Üy. Zeynep Başak0372 291 1527zeynepbsk@gmail.com
Dr. Öğr. Üy. Volkan Bektaş0372 291 16 84nvolkanbektas@gmail.com
Dr. Harun Nasır0 372 291 1485harun.nasir@beun.edu.tr
Arş. Grv. Aykut Yağlıkara0372 291 1544aykut_yaglikara@hotmail.com

İktisat Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Tansu Hilmi Hançer0372 291 16 03tansuhancer@beun.edu.tr

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Prof. Dr. Necla Ayaş0372 291 1271necla.ayas@beun.edu.tr
Prof. Dr. Hamza Çeştepe0372 291 1689hamzac@hotmail.com
Doç. Dr. Ertuğrul Yıldırım0372 291 1368ertugruly@beun.edu.tr
Arş. Grv. Gizem Mukiyen Avcı0372 291 18 17gmavci@beun.edu.tr
Arş. Grv. Erdem Güdenoğlu0372 291 1544erdemgudenoglu@gmail.com
Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi