English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
Akademik Kadro
İşletme Bölümü
Prof. Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK (Bölüm Başkanı)

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme (2006)
Çalışma Alanları: İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Örgütsel Davranış,Planlı Davranış Teorisi

Telefon: 0372 291 1687
E-posta: cakmakahm@gmail.com
Prof. Dr. Yasemin KÖSE

Doktora: University of Wales, Accounting And Finance, (1999).
Çalışma Alanları: Uluslar arası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları, Muhasebe Denetimi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Yönetim Muhasebesi.

Telefon: 0372 291 1485
E-posta: yekose@gmail.com
Doç. Dr. Mehmet Fatih BAYRAMOĞLU

Doktora: Marmara Üniversitesi, İşletme, (2012)
Çalışma Alanları: Sermaye Piyasası ve Mevzuatı, Portföy Yönetimi, Portföy Optimizasyonu, Finansal Modelleme ve Tahmin, Gri Sistem Teorisi, Yapay Sinir Ağları, Çok Kriterli Karar Verme, Karar Ağaçları

Telefon: 0372 291 1761
E-posta: mfbayram@gmail.com
Doç. Dr. Ramazan AKSOY

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Pazarlama, (1997)
Çalışma Alanları: İnternet Pazarlaması, Tüketici Davranışları

Telefon: 0372 291 1701
E-posta: ramazanaksoy@beun.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet PEKKAYA

Doktora: Bülent Ecevit Üniversitesi, İşletme,(2011)
Çalışma Alanları: Nicel Karar Yöntemleri, İstatistiksel Çok Kriterli Karar Verme Analizi

Telefon: 0372 291 1697
E-posta: mehpekkaya@gmail.com
Dr. Öğr. Üy. Sinan YILMAZ

Doktora: Anadolu Üniversitesi, İşletme, (2013)
Çalışma Alanları: Stratejik Yönetim, Rekabet

Telefon: 0372 291 1685
E-posta: syilmaz@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Ümit BAŞARAN

Doktora: Bülent Ecevit Üniversitesi, İşletme, (2014)
Çalışma Alanları: Pazarlama Yönetimi, Tüketici Davranışları, Hizmet Pazarlaması, Pazarlama Araştırmaları

Telefon: 0372 291 1704
E-posta: umbasaran@gmail.com
Dr. Öğr. Üy. İbrahim Müjdat BAŞARAN

Doktora: Anadolu Üniversitesi, İşletme, (2011)
Çalışma Alanları: Üretim Yönetimi, Lojistik Yönetimi,Tedarik Zinciri Yönetimi,Stratejik Yönetim

Telefon: 0372 291 1825
E-posta: imbasaran@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Lokman TÜTÜNCÜ

Doktora: University of Birmingham, Finans (2015)
Çalışma Alanları: Yönetim satınalması, Kâr manipulasyonu, Halka arzlar

Telefon: 0372 291 1444
E-posta: lokman.t@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Nurdan ÇOLAK GÜRKAN

Yüksek Lisans: Bülent Ecevit Üniversitesi, İşletme, (2012)
Çalışma Alanları: Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Entelektüel Sermaye, Girişimcilik

Telefon: 0372 291 1491
E-posta: nurdan_clk@hotmail.com
Dr. Murat GENÇ

Yüksek Lisans: Bülent Ecevit Üniversitesi, İşletme, (2005)
Çalışma Alanları: Yönetim Muhasebesi, Denetim, Maliyet Muhasebesi, Finansal Muhasebe

Telefon: 0372 291 1231
E-posta: mailofmuratgenc@yahoo.com
Arş. Grv. Selim ERTAN

Yüksek Lisans: Bülent Ecevit Üniversitesi, İşletme, (2014)
Çalışma Alanları: Muhasebe, Denetim, Muhasebe Standartları, Maliyet –Yönetim Muhasebesi

Telefon: 0372 291 1491
E-posta: selimertan@outlook.com
Arş. Grv. Gizem TOKMAK

Yüksek Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, İletme ve Uluslararası Ticaret ve Finansman, (2011)
Çalışma Alanları: Marka, Tüketici Davranışları, Pazarlamada Güncel Konular, Nöropazarlama

Telefon: 0372 291 1491
E-posta: gizem.tokmak89@hotmail.com
Arş. Grv. Cansu AKSU

Yüksek Lisans: Balıkesir Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, (2014)
Çalışma Alanları: Optimizasyon, Benzetim, Matematiksel Modelleme, Tesis Planlama

Telefon: 0372 291 1231
E-posta: cansuaksu@mail.com
Arş. Grv. Tahsin ERME

Lisans: -
Çalışma Alanları: -

Telefon: 0372 291 1902
E-posta: tahsin.erme@gmail.com
Öğr. Grv. Sibel BUZKAN

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Ekonometri, (1989)
Çalışma Alanları: Zonguldak Bölgesindeki İş Kazalarının Ekonometrik Model Çalışması

Telefon: 0372 291 1697
E-posta: sibelbuzkan@hotmail.com
Öğr. Grv. Akif EMİROĞLU

Doktora: Brownell University, Management Science, (1983)
Çalışma Alanları: -

Telefon: 0372 291 1697
E-posta: akifemiroglu@hotmail.com
Öğr. Grv. Fatih YURTKUR

Lisans: Bülent Ecevit Üniversitesi, (2005)
Çalışma Alanları: İç ve Dış Denetim, Finansal Muhasebe, Mali Tablolar Analizi

Telefon: 0372 291 1777
E-posta: fatihyurtkur@gmail.com
İktisat Bölümü
Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE (Bölüm Başkanı)

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı, (1999)
Çalışma Alanları: Uluslararası Ticaret, Ekonomik Entegrasyon, Dünya Ekonomisi

Telefon: 0372 291 1689
E-posta: hamzac@hotmail.com
Prof. Dr. Necla AYAŞ

Doktora: Muğla Üniversitesi, İktisat, (2003)
Çalışma Alanları: Girdi Çıktı Modeli, Küme Ekonomileri, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Bölgesel İktisat.

Telefon: 0372 291 1271
E-posta: necla.ayas@beun.edu.tr
Prof. Dr. Hakan SARIBAŞ

Doktora: George Mason University / ABD, (2003)
Çalışma Alanları: Makro İktisat, Kurumsal İktisat, İslam İktisadı

Telefon: 0372 291 1690
E-posta: hakan203@yahoo.com
Doç. Dr. Tezcan ABASIZ

Doktora: Kocaeli Üniversitesi, İktisat, (2013)
Çalışma Alanları: Asimetri, Zaman Serileri Analizi, Panel Veri Analizi, Para Politikası, Makro İktisat, Uygulamalı İktisat.

Telefon: 0372 291 1692
E-posta: tezcan_abasiz@hotmail.com
Doç. Dr. Ertuğrul YILDIRIM

Doktora: Erciyes Üniversitesi, İktisat, (2011)
Çalışma Alanları: Uluslararası İktisat, Ekonomik Entegrasyon, Enerji Ekonomisi, Dış Ticaret.

Telefon: 0372 291 1368
E-posta: ertugruly@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Arzu TAY BAYRAMOĞLU

Doktora: İstanbul Üniversitesi, İktisat, (2012)
Çalışma Alanları: -

Telefon: 0372 291 14 63
E-posta: arzutay@gmail.com
Dr. Öğr. Üy. Bersu BAHTİYAR

Doktora: Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisat, (2009)
Çalışma Alanları: Ekonomik Büyüme, Ekonomik Kalkınma, Sosyal Sermaye

Telefon: 0372 291 18 17
E-posta: bersubahtiyar@gmail.com
Dr. Öğr. Üy. Deniz ŞÜKRÜOĞLU

Doktora: Marmara Üniversitesi, Ekonometri Bölümü, (2008)
Çalışma Alanları: Panel Veri Modelleri

Telefon: 0372 291 1710
E-posta: dsukruoglu@gmail.com
Dr. Öğr. Üy. Zafer ÖZTÜRK

Doktora: Marmara Üniversitesi, İktisat Politikası, (2011)
Çalışma Alanları: Makro İktisat, Politik iktisat, Global Politik İktisat

Telefon: 0372 291 1480
E-posta: zaferozturk@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Şenay SARAÇ

Doktora: Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisat, (2011)
Çalışma Alanları: Makro İktisat, Politik İktisat, Türkiye Ekonomisi

Telefon: 0372 291 1614
E-posta: senaysarac@hotmail.com
Dr. Öğr. Üy. Asuman KOÇ YURTKUR

Doktora: İstanbul Üniversitesi, İktisat, (2012)
Çalışma Alanları: Para Teorisi, Para Politikası, Makroekonomi

Telefon: 0372 291 1272
E-posta: asumankoc@gmail.com
Dr. Öğr. Üy. Zeynep BAŞAK

Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, (2013)
Çalışma Alanları: İşgücü Piyasaları: İşgücü Hareketliliği, Yoksulluk ve Kayıt Dışı İstihdam, Kalkınma İktisadı.

Telefon: 0372 291 1527
E-posta: zeynepbsk@gmail.com
Dr. Öğr. Üy. Volkan BEKTAŞ

Doktora: Gazi Üniversitesi, İktisat, (2016)
Çalışma Alanları: Genel Denge, Dış Ticaret, Sosyal Kalkınma, Gelir Dağılımı

Telefon: 0372 291 16 84
E-posta: nvolkanbektas@gmail.com
Dr. Gizem MUKİYEN AVCI

Yüksek Lisans: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İktisat, (2011)
Çalışma Alanları: Uluslarası İktisat, Kurumsal İktisat

Telefon: 0372 291 14 92
E-posta: gmavci@beun.edu.tr
Dr. Damla ÖZ

Doktora: Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisat, (Bütünleşik doktora devam ediyor)
Çalışma Alanları: Kurumsal İktisat,İktisat Politikası,Uluslararası İktisat

Telefon: 0372 291 1600
E-posta: damlaoz88@gmail.com
Dr. Harun NASIR

Lisans: -
Çalışma Alanları: -

Telefon: 0 372 291 1485
E-posta: harun.nasir@beun.edu.tr
Dr. Tansu Hilmi HANÇER

Lisans: -
Çalışma Alanları: -

Telefon: 0372 291 16 03
E-posta: tansuhancer@beun.edu.tr
Arş. Grv. İbrahim TEKİNER

Yüksek Lisans: Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisat, (2013)
Çalışma Alanları: Büyüme Muhasebesi, Endüstriyel Yoğunlaşma

Telefon: 0372 291 1720
E-posta: ibrahimtekiner@gmail.com
Arş. Grv. Aykut YAĞLIKARA

Lisans: -
Çalışma Alanları: İktisat Teorisi, Teknoloji İktisadı, Büyüme

Telefon: 0372 291 15 44
E-posta: aykut_yaglikara@hotmail.com
Arş. Grv. Erdem GÜDENOĞLU

Lisans: Ege Üniversitesi, İktisat
Çalışma Alanları: Politik iktisat, Konjonktür Dalgalanmaları, İktisadi Büyüme

Telefon: 0372 291 1544
E-posta: erdemgudenoglu@gmail.com
Arş. Grv. Neslihan URSAVAŞ

Lisans: -
Çalışma Alanları: İktisat Politikası, Enerji İktisadı

Telefon: 0372 291 1615
E-posta: karakoc.neslihan@gmail.com
Arş. Grv. Ugur URSAVAŞ

Lisans: Çankaya Üniversitesi, İktisat, 2011
Çalışma Alanları: İktisadi Büyüme, Kurumsal İktisat

Telefon: 0372 291 2387
E-posta: ugurursavas@hotmail.com
Maliye Bölümü
Doç. Dr. Onur EROĞLU (Bölüm Başkanı)

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Maliye, (2010)
Çalışma Alanları: Türk Vergi Sistemi, Vergi Hukuku

Telefon: 0372 291 1711
E-posta: onur_eroglu@beun.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet CURAL

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Maliye, (2012)
Çalışma Alanları: Devlet Borçları, Kamu Bütçesi, Kalkınmanın Finansman Kaynakları

Telefon: 0372 291 16 53
E-posta: mcural@beun.edu.tr
Doç. Dr. Gökhan DÖKMEN

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Maliye, (2009)
Çalışma Alanları: Bölgesel Kalkınmada Yenilik Sistemleri ve Devletin Rolü

Telefon: 0372 291 1684
E-posta: gokhan.dokmen@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Sevil GEMRİK

Lisans: -
Çalışma Alanları: -

Telefon: +90 372 291 1699
E-posta: sevilgemrik@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Recep YÜCEDOĞRU

Lisans: -
Çalışma Alanları: -

Telefon: 0372 291 1322
E-posta: recep.yucedogru@beun.edu.tr
Arş. Grv. Seda ÖNER

Lisans: Gazi Üniversitesi, Maliye, (2011)
Çalışma Alanları: Mali Hukuk, Maliye Teorisi, Vergi Psikolojisi

Telefon: 0372 291 1658
E-posta: sedayilmaz@beun.edu.tr
Arş. Grv. Arınç BOZ

Lisans: Anadolu Üniversitesi, İngilizce İktisat, (2013)
Çalışma Alanları: Maliye, İktisat, Mali İktisat

Telefon: 0372 291 2386
E-posta: arincboz@hotmail.com
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Doç. Dr. Sadık KILIÇ (Bölüm Başkanı)

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi (2014)
Çalışma Alanları: Endüstri İlişkileri, Sosyal Politika

Telefon: 0372 291 1794
E-posta: sadik.kilic@beun.edu.tr
Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU

Doktora: Gazi Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi, (1996)
Çalışma Alanları: İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Sosyal Politika

Telefon: 0372 291 1574
E-posta: gokhan.ofluoglu@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Serter ORAN

Lisans:
Çalışma Alanları:

Telefon: 0372 291 1485
E-posta: serteroran@gmail.com
Dr. Öğr. Üy. Banu ÖZBUCAK ALBAR

Doktora: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İşletme, (2013)
Çalışma Alanları: Kadın Sorunları, Çalışma Sosyolojisi

Telefon: 0372 291 1675
E-posta: ozbucak1@hotmail.com
Dr. Öğr. Üy. Öznur YAVAN

Doktora: Bülent Ecevit Üniversitesi, İşletme, (2013)
Çalışma Alanları: Yönetim ve Organizasyon,Stratejik Yönetim

Telefon: 0372 291 1492
E-posta: oznuryavan@yahoo.com
Dr. Öğr. Üy. Ferdi KESİKOĞLU

Doktora: Marmara Üniversitesi, İktisat (2011)
Çalışma Alanları: Makro ve Mikro Ekonomi, Kamu Ekonomisi, Çalışma İktisadı, Güncel Ekonomik Sorunlar, Tükiye Ekonomisi

Telefon: 0372 291 1283
E-posta: ferdikesikoglu@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Banu AÇIKGÖZ

Doktora: Bülent Ecevit Üniversitesi, 2013, İşletme
Çalışma Alanları: Kadın sorunları, Çalışma Sosyolojisi

Telefon: 0372 291 1703
E-posta: banu_acikgoz@yahoo.com
Dr. Öğr. Üy. Caner ÖZDEMİR

Lisans: -
Çalışma Alanları: -

Telefon: 0372 291 16 94
E-posta: canerozdemir@beun.edu.tr
Arş. Grv. Ali İhsan BALCI

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (2014)
Çalışma Alanları: Çalışma Ekonomisi, Sosyal Politika, Endüstri İlişkileri, Sendikacılık, İşsizlik ve İstihdam, Spor Ekonomisi

Telefon: 0372 291 1603
E-posta: ali.ihsan.balci@gmail.com
Arş. Grv. Büşra YÜKSEL

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi,Çalışma Ekonomisive Endüstri İlişkileri, (2013-Devam Ediyor)
Çalışma Alanları: Sosyal Politika, Endüstri İlişkileri

Telefon: 0372 291 1176
E-posta: busrayuksel90@gmail.com
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
Prof. Dr. Feride ÖZTÜRK (Bölüm Başkanı)

Doktora: George Mason Üniversity, (2004)
Çalışma Alanları: Makro İktisat, Finansal Piyaslar, Para Politikası

Telefon: 0372 291 1397
E-posta: feride.ozturk@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Gülay GÜGERCİN İRAK

Doktora: Bülent Ecevit Üniversitesi, İşletme, (2007)
Çalışma Alanları: Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Finansal Muhasebe

Telefon: 0372 291 1888
E-posta: gulay.girak@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Aykut ŞARKGÜNEŞİ

Doktora: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisat (2013)
Çalışma Alanları: Büyüme, Bölgesel İktisat, Uluslararası iktisat, Avrupa Birliği, Panel Veri Analizi

Telefon: 0372 291 2120
E-posta: aykutsarkgunesi@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Cem KARTAL

Lisans: -
Çalışma Alanları: -

Telefon: 0372 291 1560
E-posta: cem.kartal@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. İlknur UNCUOĞLU YOLCU

Lisans: Anadolu Üniversitesi, İşletme
Çalışma Alanları: Yönetim Organizasyon

Telefon: 0372 291 2121
E-posta: iuncuoglu@yahoo.com
Arş. Grv. Mehmet YOLCU

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme, 2010
Çalışma Alanları: İşletme Finansı,Finans

Telefon: 0372 291 1902
E-posta: mehmetyolcu@beun.edu.tr
Arş. Grv. Mehpare TATLI

Yüksek Lisans: Necmeddin Erbakan Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, (2013)
Çalışma Alanları: Yönetim ve organizsayon

Telefon: 0372 291 1698
E-posta: mehparetatli2013@gmail.com
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Özcan SEZER (Bölüm Başkanı)

Doktora: Gazi Üniversitesi, Kamu Yönetimi, (2008)
Çalışma Alanları: Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası, Yerel Yönetimler, Çevre Sorunları, Yeni Yönetim Yaklaşımları

Telefon: 0372 291 1668
E-posta: ozcansezer67@yahoo.com
Dr. Öğr. Üy. Hüseyin ÇAVUŞOĞLU

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (2009)
Çalışma Alanları: Siyaset, Siyasal Partiler, Baskı Grupları

Telefon: 0372 291 1715
E-posta: huseyindp@hotmail.com
Dr. Öğr. Üy. Şenay GÜNEYMEN

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama, (2009)
Çalışma Alanları: Sanayisizleşme, Endüstriyel düşüş, Yeniden yapılanma, Yer, Yer kimliği, Kentsel mekânda anlam

Telefon: 0372 291 1688
E-posta: senayguneymen2017@gmail.com
Dr. Öğr. Üy. Sanem BERKÜN

Doktora: Uludağ Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, (2010)
Çalışma Alanları: Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Yönetim Bilimi,Sosyoloji, Yerel Sosyal Politikalar

Telefon: 0372 291 1681
E-posta: sanemberkun@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. İbrahim GÜNDOĞDU

Doktora: ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2014)
Çalışma Alanları: Karşılaştırmalı Siyaset, Devlet-Toplum İlişkileri,Türkiye Siyaseti, Yerel Kalkınma, Beşeri Coğrafya

Telefon: 0372 291 1696
E-posta: gundogdu@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Kamil DEMİRHAN

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2015)
Çalışma Alanları: Siyasal Düşünceler Tarihi, Siyaset Kuramı, Yerel Yönetimler, Sosyal Medya ve Siyaset, Siyasal İletişim, E-Devlet

Telefon: 0372 291 1702
E-posta: demirhankamil@beun.edu.tr
Arş. Grv. Tuğçe BAYRAM

Lisans: -
Çalışma Alanları: Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Yönetim

Telefon: 0372 291 1615
E-posta: tugcebayram06@hotmail.com
Arş. Grv. Hatice SEZER

Lisans: -
Çalışma Alanları: -

Telefon: 0372 291 1600
E-posta: Hatice.Sezer@beun.edu.tr
Öğr. Grv. Ali Osman SEZER

Lisans:
Çalışma Alanları:

Telefon: 03722911993
E-posta: aliosmansezer@hotmail.com
Öğr. Grv. Remzi ÇETİN

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi-Cumhuriyet Tarihi, (2010)
Çalışma Alanları: Uluslararası İlişkiler, Türk Dış Politikası, Türkiye’nin Ortadoğu Politikaları, Türkiye-İsrail İlişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, İletişim Bilimleri

Telefon: 0372 291 16 69
E-posta: remzicetin@beun.edu.tr
Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi