English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
Akademik Kadro
İşletme Bölümü
Prof. Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK (Bölüm Başkanı)

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme (2006)
Çalışma Alanları: İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Örgütsel Davranış,Planlı Davranış Teorisi

Telefon: 0372 291 1687
E-posta: cakmakahm@gmail.com
Prof. Dr. Yasemin KÖSE

Doktora: University of Wales, Accounting And Finance, (1999).
Çalışma Alanları: Uluslar arası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları, Muhasebe Denetimi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Yönetim Muhasebesi.

Telefon: 0372 291 1485
E-posta: yekose@gmail.com
Doç. Dr. Mehmet Fatih BAYRAMOĞLU

Doktora: Marmara Üniversitesi, İşletme, (2012)
Çalışma Alanları: Sermaye Piyasası ve Mevzuatı, Portföy Yönetimi, Portföy Optimizasyonu, Finansal Modelleme ve Tahmin, Gri Sistem Teorisi, Yapay Sinir Ağları, Çok Kriterli Karar Verme, Karar Ağaçları

Telefon: 0372 291 1761
E-posta: mfbayram@gmail.com
Doç. Dr. Ramazan AKSOY

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Pazarlama, (1997)
Çalışma Alanları: İnternet Pazarlaması, Tüketici Davranışları

Telefon: 0372 291 1701
E-posta: ramazanaksoy@beun.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet PEKKAYA

Doktora: Bülent Ecevit Üniversitesi, İşletme,(2011)
Çalışma Alanları: Nicel Karar Yöntemleri, İstatistiksel Çok Kriterli Karar Verme Analizi

Telefon: 0372 291 1697
E-posta: mehpekkaya@gmail.com
Dr. Öğr. Üy. Sinan YILMAZ

Doktora: Anadolu Üniversitesi, İşletme, (2013)
Çalışma Alanları: Stratejik Yönetim, Rekabet

Telefon: 0372 291 1685
E-posta: syilmaz@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Ümit BAŞARAN

Doktora: Bülent Ecevit Üniversitesi, İşletme, (2014)
Çalışma Alanları: Pazarlama Yönetimi, Tüketici Davranışları, Hizmet Pazarlaması, Pazarlama Araştırmaları

Telefon: 0372 291 1704
E-posta: umbasaran@gmail.com
Dr. Öğr. Üy. İbrahim Müjdat BAŞARAN

Doktora: Anadolu Üniversitesi, İşletme, (2011)
Çalışma Alanları: Üretim Yönetimi, Lojistik Yönetimi,Tedarik Zinciri Yönetimi,Stratejik Yönetim

Telefon: 0372 291 1825
E-posta: imbasaran@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Lokman TÜTÜNCÜ

Doktora: University of Birmingham, Finans (2015)
Çalışma Alanları: Yönetim satınalması, Kâr manipulasyonu, Halka arzlar

Telefon: 0372 291 1444
E-posta: lokman.t@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Nurdan ÇOLAK GÜRKAN

Yüksek Lisans: Bülent Ecevit Üniversitesi, İşletme, (2012)
Çalışma Alanları: Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Entelektüel Sermaye, Girişimcilik

Telefon: 0372 291 1491
E-posta: nurdan_clk@hotmail.com
Dr. Murat GENÇ

Yüksek Lisans: Bülent Ecevit Üniversitesi, İşletme, (2005)
Çalışma Alanları: Yönetim Muhasebesi, Denetim, Maliyet Muhasebesi, Finansal Muhasebe

Telefon: 0372 291 1231
E-posta: mailofmuratgenc@yahoo.com
Arş. Grv. Selim ERTAN

Yüksek Lisans: Bülent Ecevit Üniversitesi, İşletme, (2014)
Çalışma Alanları: Muhasebe, Denetim, Muhasebe Standartları, Maliyet –Yönetim Muhasebesi

Telefon: 0372 291 1491
E-posta: selimertan@outlook.com
Arş. Grv. Gizem TOKMAK

Yüksek Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, İletme ve Uluslararası Ticaret ve Finansman, (2011)
Çalışma Alanları: Marka, Tüketici Davranışları, Pazarlamada Güncel Konular, Nöropazarlama

Telefon: 0372 291 1491
E-posta: gizem.tokmak89@hotmail.com
Arş. Grv. Cansu AKSU

Yüksek Lisans: Balıkesir Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, (2014)
Çalışma Alanları: Optimizasyon, Benzetim, Matematiksel Modelleme, Tesis Planlama

Telefon: 0372 291 1231
E-posta: cansuaksu@mail.com
Arş. Grv. Tahsin ERME

Lisans: -
Çalışma Alanları: -

Telefon: 0372 291 1902
E-posta: tahsin.erme@gmail.com
Öğr. Grv. Sibel BUZKAN

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Ekonometri, (1989)
Çalışma Alanları: Zonguldak Bölgesindeki İş Kazalarının Ekonometrik Model Çalışması

Telefon: 0372 291 1697
E-posta: sibelbuzkan@hotmail.com
Öğr. Grv. Akif EMİROĞLU

Doktora: Brownell University, Management Science, (1983)
Çalışma Alanları: -

Telefon: 0372 291 1697
E-posta: akifemiroglu@hotmail.com
Öğr. Grv. Fatih YURTKUR

Lisans: Bülent Ecevit Üniversitesi, (2005)
Çalışma Alanları: İç ve Dış Denetim, Finansal Muhasebe, Mali Tablolar Analizi

Telefon: 0372 291 1777
E-posta: fatihyurtkur@gmail.com
Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi