English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
Akademik Kadro
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Özcan SEZER (Bölüm Başkanı)

Doktora: Gazi Üniversitesi, Kamu Yönetimi, (2008)
Çalışma Alanları: Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası, Yerel Yönetimler, Çevre Sorunları, Yeni Yönetim Yaklaşımları

Telefon: 0372 291 1668
E-posta: ozcansezer67@yahoo.com
Dr. Öğr. Üy. Hüseyin ÇAVUŞOĞLU

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (2009)
Çalışma Alanları: Siyaset, Siyasal Partiler, Baskı Grupları

Telefon: 0372 291 1715
E-posta: huseyindp@hotmail.com
Dr. Öğr. Üy. Şenay GÜNEYMEN

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama, (2009)
Çalışma Alanları: Sanayisizleşme, Endüstriyel düşüş, Yeniden yapılanma, Yer, Yer kimliği, Kentsel mekânda anlam

Telefon: 0372 291 1688
E-posta: senayguneymen2017@gmail.com
Dr. Öğr. Üy. Sanem BERKÜN

Doktora: Uludağ Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, (2010)
Çalışma Alanları: Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Yönetim Bilimi,Sosyoloji, Yerel Sosyal Politikalar

Telefon: 0372 291 1681
E-posta: sanemberkun@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. İbrahim GÜNDOĞDU

Doktora: ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2014)
Çalışma Alanları: Karşılaştırmalı Siyaset, Devlet-Toplum İlişkileri,Türkiye Siyaseti, Yerel Kalkınma, Beşeri Coğrafya

Telefon: 0372 291 1696
E-posta: gundogdu@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Kamil DEMİRHAN

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2015)
Çalışma Alanları: Siyasal Düşünceler Tarihi, Siyaset Kuramı, Yerel Yönetimler, Sosyal Medya ve Siyaset, Siyasal İletişim, E-Devlet

Telefon: 0372 291 1702
E-posta: demirhankamil@beun.edu.tr
Arş. Grv. Tuğçe BAYRAM

Lisans: -
Çalışma Alanları: Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Yönetim

Telefon: 0372 291 1615
E-posta: tugcebayram06@hotmail.com
Arş. Grv. Hatice SEZER

Lisans: -
Çalışma Alanları: -

Telefon: 0372 291 1600
E-posta: Hatice.Sezer@beun.edu.tr
Öğr. Grv. Ali Osman SEZER

Lisans:
Çalışma Alanları:

Telefon: 03722911993
E-posta: aliosmansezer@hotmail.com
Öğr. Grv. Remzi ÇETİN

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi-Cumhuriyet Tarihi, (2010)
Çalışma Alanları: Uluslararası İlişkiler, Türk Dış Politikası, Türkiye’nin Ortadoğu Politikaları, Türkiye-İsrail İlişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, İletişim Bilimleri

Telefon: 0372 291 16 69
E-posta: remzicetin@beun.edu.tr
Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi