English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Akademik Kadro
İktisat Bölümü
Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE (Bölüm Başkanı)

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı, (1999)
Çalışma Alanları: Uluslararası Ticaret, Ekonomik Entegrasyon, Dünya Ekonomisi

Telefon: 0372 291 1689
E-posta: hamzac@hotmail.com
Prof. Dr. Necla AYAŞ

Doktora: Muğla Üniversitesi, İktisat, (2003)
Çalışma Alanları: Girdi Çıktı Modeli, Küme Ekonomileri, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Bölgesel İktisat.

Telefon: 0372 291 1271
E-posta: necla.ayas@beun.edu.tr
Prof. Dr. Hakan SARIBAŞ

Doktora: George Mason University / ABD, (2003)
Çalışma Alanları: Makro İktisat, Kurumsal İktisat, İslam İktisadı

Telefon: 0372 291 1690
E-posta: hakan203@yahoo.com
Doç. Dr. Ertuğrul YILDIRIM

Doktora: Erciyes Üniversitesi, İktisat, (2011)
Çalışma Alanları: Uluslararası İktisat, Ekonomik Entegrasyon, Enerji Ekonomisi, Dış Ticaret.

Telefon: 0372 291 1368
E-posta: ertugruly@beun.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Arzu TAY BAYRAMOĞLU

Doktora: İstanbul Üniversitesi, İktisat, (2012)
Çalışma Alanları: -

Telefon: 0372 291 14 63
E-posta: arzutayy@hotmail.com
Yrd. Doç. Dr. Deniz ŞÜKRÜOĞLU

Doktora: Marmara Üniversitesi, Ekonometri Bölümü, (2008)
Çalışma Alanları: Panel Veri Modelleri

Telefon: 0372 291 1710
E-posta: dsukruoglu@gmail.com
Yrd. Doç. Dr. Şenay SARAÇ

Doktora: Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisat, (2011)
Çalışma Alanları: Makro İktisat, Politik İktisat, Türkiye Ekonomisi

Telefon: 0372 291 1614
E-posta: senaysarac@hotmail.com
Yrd. Doç. Dr. Zafer ÖZTÜRK

Doktora: Marmara Üniversitesi, İktisat Politikası, (2011)
Çalışma Alanları: Makro İktisat, Politik iktisat, Global Politik İktisat

Telefon: 0372 291 1480
E-posta: zaferozturk@beun.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Asuman KOÇ YURTKUR

Doktora: İstanbul Üniversitesi, İktisat, (2012)
Çalışma Alanları: Para Teorisi, Para Politikası, Makroekonomi

Telefon: 0372 291 1272
E-posta: asumankoc@gmail.com
Yrd. Doç. Dr. Tezcan ABASIZ

Doktora: Kocaeli Üniversitesi, İktisat, (2013)
Çalışma Alanları: Asimetri, Zaman Serileri Analizi, Panel Veri Analizi, Para Politikası, Makro İktisat, Uygulamalı İktisat.

Telefon: 0372 291 1692
E-posta: tezcan_abasiz@hotmail.com
Yrd. Doç. Dr. Zeynep BAŞAK

Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, (2013)
Çalışma Alanları: İşgücü Piyasaları: İşgücü Hareketliliği, Yoksulluk ve Kayıt Dışı İstihdam, Kalkınma İktisadı.

Telefon: 0372 291 1527
E-posta: zeynepbsk@gmail.com
Yrd. Doç. Dr. Volkan BEKTAŞ

Doktora: Gazi Üniversitesi, İktisat, (2016)
Çalışma Alanları: Genel Denge, Dış Ticaret, Sosyal Kalkınma, Gelir Dağılımı

Telefon: 0372 291 14 85
E-posta: nvolkanbektas@gmail.com
Arş. Grv. Bersu BAHTİYAR

Doktora: Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisat, (2009)
Çalışma Alanları: Ekonomik Büyüme, Ekonomik Kalkınma, Sosyal Sermaye

Telefon: 0372 291 18 17
E-posta: bersubahtiyar@gmail.com
Arş. Grv. Gizem MUKİYEN AVCI

Yüksek Lisans: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İktisat, (2011)
Çalışma Alanları: Uluslarası İktisat, Kurumsal İktisat

Telefon: 0372 291 18 17
E-posta: gmavci@beun.edu.tr
Arş. Grv. Damla ÖZ

Doktora: Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisat, (Bütünleşik doktora devam ediyor)
Çalışma Alanları: Kurumsal İktisat,İktisat Politikası,Uluslararası İktisat

Telefon: 0372 291 1600
E-posta: damlaoz88@gmail.com
Arş. Grv. İbrahim TEKİNER

Yüksek Lisans: Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisat, (2013)
Çalışma Alanları: Büyüme Muhasebesi, Endüstriyel Yoğunlaşma

Telefon: 0372 291 1720
E-posta: ibrahimtekiner@gmail.com
Arş. Grv. Aykut YAĞLIKARA

Lisans: -
Çalışma Alanları: İktisat Teorisi, Teknoloji İktisadı, Büyüme

Telefon: 0372 291 1544
E-posta: aykut_yaglikara@hotmail.com
Arş. Grv. Erdem GÜDENOĞLU

Lisans: Ege Üniversitesi, İktisat
Çalışma Alanları: Politik iktisat, Konjonktür Dalgalanmaları, İktisadi Büyüme

Telefon: 0372 291 1544
E-posta: erdemgudenoglu@gmail.com
Arş. Grv. Neslihan URSAVAŞ

Lisans: -
Çalışma Alanları: İktisat Politikası, Enerji İktisadı

Telefon: 0372 291 1615
E-posta: karakoc.neslihan@gmail.com
Arş. Grv. Ugur URSAVAŞ

Lisans: Çankaya Üniversitesi, İktisat, 2011
Çalışma Alanları: İktisadi Büyüme, Kurumsal İktisat

Telefon: 0372 291 2387
E-posta: ugurursavas@hotmail.com
Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi