English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
Akademik Kadro
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
Prof. Dr. Feride ÖZTÜRK (Bölüm Başkanı)

Doktora: George Mason Üniversity, (2004)
Çalışma Alanları: Makro İktisat, Finansal Piyaslar, Para Politikası

Telefon: 0372 291 1397
E-posta: feride.ozturk@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Gülay GÜGERCİN İRAK

Doktora: Bülent Ecevit Üniversitesi, İşletme, (2007)
Çalışma Alanları: Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Finansal Muhasebe

Telefon: 0372 291 1888
E-posta: gulay.girak@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Aykut ŞARKGÜNEŞİ

Doktora: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisat (2013)
Çalışma Alanları: Büyüme, Bölgesel İktisat, Uluslararası iktisat, Avrupa Birliği, Panel Veri Analizi

Telefon: 0372 291 2120
E-posta: aykutsarkgunesi@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. Cem KARTAL

Lisans: -
Çalışma Alanları: -

Telefon: 0372 291 1560
E-posta: cem.kartal@beun.edu.tr
Dr. Öğr. Üy. İlknur UNCUOĞLU YOLCU

Lisans: Anadolu Üniversitesi, İşletme
Çalışma Alanları: Yönetim Organizasyon

Telefon: 0372 291 2121
E-posta: iuncuoglu@yahoo.com
Arş. Grv. Mehmet YOLCU

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme, 2010
Çalışma Alanları: İşletme Finansı,Finans

Telefon: 0372 291 1902
E-posta: mehmetyolcu@beun.edu.tr
Arş. Grv. Mehpare TATLI

Yüksek Lisans: Necmeddin Erbakan Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, (2013)
Çalışma Alanları: Yönetim ve organizsayon

Telefon: 0372 291 1698
E-posta: mehparetatli2013@gmail.com
Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi