English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
İşletme Bölümü Hakkında

Bölümümüz işletmelerin içinde bulunduğu ekonomik, yasal ve sosyal çevrenin gerektirdiği etkili karar alma becerilerine sahip potansiyel yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla bölümün ders planında stratejik yönetim, pazarlama, sayısal yöntem uygulamaları ile muhasebe ve finansman gibi temel işletmecilik derslerine yer verilmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin işletmeleri ilgilendiren ekonomik gelişmelerin ve olayların sonuçlarını kavrayabilmesi amacıyla yeterli düzeyde ekonomi derslerine de ders planında yer verilmektedir. Bölüm öğrencilerine karar verme işlevlerinin etkinliği için istatistik, yöneylem yönetimi, bilgisayar ve bilgi işlem sistemleri ile ilgili yeterli düzeyde becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Bölümümüz eğitim öğretim hizmetlerini  2 Profesör, 3 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve  5 Araştırma Görevlisi ile yürütmektedir. 

2003-2004 Eğitim Öğretim yılından itibaren bölümümüz Normal Öğretim Programına yeni kayıt olan öğrencilerimizi 1 yıl süre ile yabancı dil hazırlık eğitimine tabi tutulmaktadır. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla bölümümüzde Normal Öğretim progamında 534, İkinci Öğretim programında 556 olmak üzere toplam 1090 öğrenci öğrenim görmektedir.

Bölümümüzde 2000 yılından itibaren yüksek lisans öğrenimi verilmektedir. Ayrıca 2006 yılından itibaren doktora programı yürütülmektedir.


Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK

İşletme Bölümü

Bölüm Yönetimi

Akademik Kadro

Erasmus Programı

2101 - Normal Öğretim Programı

2201 - İkinci Öğretim Programı

207 - Normal Öğretim Programı

204 - İkinci Öğretim Programı

Bölüm Duyuruları

İŞLETME BÖLÜMÜ 2018-2019 GÜZ DÖNEMİ DANIŞMANLIKLARI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2018-2019 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI (GÜNCEL-05.12.2018)

2201 - İkinci Öğretim Programı Ders Planı ve İçerikler

İŞLETME BÖLÜMÜ 2018-2019 GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2018-2019 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI (GÜNCELLENMİŞTİR)

2101 - Normal Öğretim Programı Ders Planı ve İçerikleriAna Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi