English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
İktisat Bölümü Hakkında

İktisat Bölümünün amacı, öğrencilerini sağlam bir teorik altyapı ile donatarak onlara güncel ekonomik olguları anlama, ekonomik sorunları kavrama ve çözüm yollarını arama ve bulma yeteneği kazandırmaktır. Bu amaca yönelik olarak, bölüm dersleri iktisat teorisi, iktisat politikası, iktisat tarihi ve uluslararası iktisat ana bilim dallarında yoğunlaştırılmıştır. Bununla birlikte öğrencilere analiz yeteneğinin kazandırılması için istatistik, ekonometri ve matematiksel iktisat dersleri de programa dahil edilmiştir.

Bölümümüz eğitim-öğretim hizmetlerini 3 Profesör,  1 Doçent, 9 Doktor Öğretim Üyesi ve 8 Araştırma Görevlisi ile yürütmektedir. 

Bölümümüzde ikili eğitim verilmektedir. 2004-2005 Eğitim Öğretim yılından itibaren Normal Öğretim Programına yeni kayıt olan öğrencilerimiz 1 yıl süre ile İngilizce yabancı dil hazırlık  eğitimine tabi tutulmaktadır. Bu programda eğitim gören öğrencilere katalogdaki derslerin %30`u İngilizce dilinde verilmektedir. II. Öğretimde ise dersler Türkçedir.

Bölümümüzde 2001 yılından beri yüksek lisans ve 2009 yılından beri Doktora Programı bulunmaktadır. 


Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE

İktisat Bölümü

Bölüm Yönetimi

Akademik Kadro

2102 - Normal Öğretim Programı

2202 - İkinci Öğretim Programı

Erasmus Programı

208 - Normal Öğretim Programı

202 - İkinci Öğretim Programı

Bölüm Duyuruları

2018-2019 Güz Dönemi İktisat Bölümü Danışman Listesi

İktisat Bölümü 2018/2019 Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı

İktisat Bölümü 2018/2019 Güz Dönemi Final Sınav Program (GÜNCEL)

2018/2019 Güz Dönemi İktisat Bölümü Ders Programı

2102 (Normal Öğretim) ve 2202 (İkinci Öğretim) Programı Katalogları (GÜNCEL)

İktisat Bölümü Ders İçerikleri

Attention to Erasmus StudentsAna Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi