English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
Maliye Bölümü Hakkında

Maliye bölümü olarak temel misyonumuz; sosyal, kültürel, evrensel ve teknolojik değişimle hızla ilerleyen global dünyada öğrencilerimizi ihtiyaç duyacağı mali bilgi ve yeteneklerle donatmak, çağdaş, bilimsel bilgiyi faydalı biçimde kullanacak bireyler yetiştirmek ve bilimsel aktiviteleri geliştirmektir.

Maliye Bölümü’nde, öğretimin ilk yıllarında hukuk, matematik, istatistik, ekonometri, sosyoloji, işletme, muhasebe ve iktisat ile ilgili temel nitelikteki dersler son yıllarda ise vergiler, kamu harcamaları, devlet borçları, bütçe, mahalli idareler maliyesi ve maliye politikaları ile çeşitli mali sistemler okutulmaktadır.

Maliye Bölümü’nde verilen eğitim vergi müfettişliği, muhasebat kontrolörlüğü, Sayıştay denetçiliği, idari hakimlik, muhasebat kontrolörlüğü, bütçe uzmanlığı, sermaye piyasası uzmanlığı, mali müşavirlik, banka müfettişliği gibi mesleklere ve piyasa işletmelerindeki pek çok pozisyona aday olmak isteyen mezunlarımıza, ideal bir birikim ve donanım sağlamaktadır.

Eğitim-öğretim hizmetleri 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi ile yürütülmektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora Programı bulunmaktadır. Ayrıca II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi programı bulunmaktadır. 


Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Onur EROĞLU

Maliye Bölümü

Bölüm Yönetimi

Akademik Kadro

2203 - İkinci Öğretim Programı

2103 - Birinci Öğretim Programı

Erasmus  Programı

209 - Birinci Öğretim Programı

206 - İkinci Öğretim Programı

Bölüm Duyuruları

Bütünleme Sınav Programı

Güz Dönemi Ders Programı

Bölüm Oryantasyonu

Ders Alma Klavuzu

Bölüm Dersleri, İçerikleri ve Öğrenim Planı (I. Öğretim)

Bölüm Dersleri, İçerikleri ve Öğrenim Planı (II. Öğretim)

2103-2203 Kodlu Ders İçerikleri (Türkçe)

2103-2203 Kodlu Ders İçerikleri (ingilizce)Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi