English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Hakkında

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı öğrencilerimize uluslararası ticaret ve işletme teorilerini sağlam temellerde öğreterek, onlara uluslararası ticaret ve uluslararası işletmecilik için gerekli olan becerileri kazandıracak şekilde oluşturulmuştur. Programımızda öğretilen temel alanlar arasında uluslararası ticaret ve uluslararası finans, makro ve mikro iktisat, uluslararası lojistik, pazarlama, dış ticaretin finansmanı, işletme finansı ve muhasebe yer almaktadır. Programımızın temel amacı öğrencilerimizi uluslararası ticaret ve uluslararası işletmecilik konularında eğitimli, bilgili ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirmektir. Programımızdan mezun olan öğrencilerimizin iş olanakları oldukça geniştir. Mezunlarımız uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kurumlar yanı sıra uluslararası ticaret ile ilgili kamu kurumlarında da istihdam edilebilmektedir.

Bölümümüz eğitim-öğretim faaliyetlerini bir Profesör, beş Yardımcı Doçent ve üç Araştırma Görevlisi ile sürdürmektedir.


Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Feride ÖZTÜRK

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Bölüm Yönetimi

Akademik Kadro

2105 - Normal Öğretim Programı

2205 - İkinci Öğretim Programı

Bölüm Duyuruları

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Danışmanlık Listesi

2018-2019 Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programları

Sınav Tarihi Değişikliği

2018-2019 Güz Dönemi Final Sınav Programları

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Fakülteyi ve Bölümü Tanıma (Oryantasyon) Programı

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım BelgeleriAna Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi