English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Yönetimi
   Bölüm Başkanı:Prof. Dr. Yasemin KÖSE
Telefon: 0372 291 1485
E-posta: yekose@gmail.com
   Bölüm Başkan Yardımcısı:Yrd. Doç. Dr. Kamil  DEMİRHAN
Telefon: 0372 291 1702
E-posta: demirhankamil@beun.edu.tr
   Bölüm Başkan Yardımcısı:Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇAVUŞOĞLU
Telefon: 0372 291 1715
E-posta: huseyindp@hotmail.com
   Bölüm Sekreteri:Gönül ALİM
Telefon: (372) 2911707
   Yazışma Adresi:Bülent Ecevit Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü
67100 - ZONGULDAK
E-posta: 
   İİBF Öğrenci İşleri:Telefon: (372) 2911784
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Bölüm Yönetimi

Akademik Kadro

2106 - Normal Öğretim Programı
   Ders Planı
   Ders Programı

2204 - İkinci Öğretim Programı
   Ders Planı
   Ders ProgramıAna Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi