English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Ekonometri Bölüm Yönetimi
   Bölüm Sekreteri:Recep KAYABAŞI
Telefon: (372) 291 15 35
   Yazışma Adresi:Bülent Ecevit Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri Bölümü
67100 - ZONGULDAK
E-posta: 
   İİBF Öğrenci İşleri:Telefon: 0-372-257 40 10 / 1434 - 1708
Ekonometri Bölümü

Bölüm Yönetimi

Akademik Kadro


Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi