English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
İktisat Bölüm Yönetimi
   Bölüm Başkanı:Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE
Telefon: 0372 291 1689
E-posta: hamzac@hotmail.com
   Bölüm Başkan Yardımcısı:Dr. Öğr. Üy. Şenay SARAÇ
Telefon: 0372 291 1614
E-posta: senaysarac@hotmail.com
   Bölüm Sekreteri:İlknur Oral
Telefon: (372) 257 40 10 / 1599
   Yazışma Adresi:Bülent Ecevit Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
67100 - ZONGULDAK
E-posta: iktisat@karaelmas.edu.tr
   İİBF Öğrenci İşleri:Telefon: (372) 257 40 10 / 1434-1708
İktisat Bölümü

Bölüm Yönetimi

Akademik Kadro

2102 - Normal Öğretim Programı
   Ders Planı
   Ders Programı

2202 - İkinci Öğretim Programı
   Ders Planı
   Ders Programı

Erasmus Programı
   Ders Planı
   Ders Programı

208 - Normal Öğretim Programı
   Ders Planı
   Ders Programı

202 - İkinci Öğretim Programı
   Ders Planı
   Ders Programı

Bölüm Duyuruları

İktisat Bölümü Ders İçerikleri

Attention to Erasmus StudentsAna Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi