English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Yönetimi
   Bölüm Başkanı:Doç. Dr. Sadık KILIÇ
Telefon: 0372 291 1794
E-posta: sadik.kilic@beun.edu.tr
   Bölüm Başkan Yardımcısı:Dr. Öğr. Üy. Caner ÖZDEMİR
Telefon: 0372 291 16 94
E-posta: 
   Bölüm Sekreteri:Seda Ünlü
Telefon: (372) 257 40 10 / 1663
   Yazışma Adresi: Bülent Ecevit Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
67100 - ZONGULDAK
E-posta: 
   İİBF Öğrenci İşleri:Telefon: (372) 257 40 10 / 1434
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Bölüm Yönetimi

Akademik Kadro

2104-Normal Öğretim Programı
   Ders Planı
   Ders Programı

2206 - İkinci Öğretim Programı
   Ders Planı
   Ders ProgramıAna Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi