English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Yönetimi
   Bölüm Başkanı:Prof. Dr. Feride ÖZTÜRK
Telefon: 0372 291 1397
E-posta: feride.ozturk@beun.edu.tr
   Bölüm Başkan Yardımcısı:Dr. Öğr. Üy. Gülay GÜGERCİN İRAK
Telefon: 0372 291 1888
E-posta: gulay.girak@beun.edu.tr
   Bölüm Başkan Yardımcısı:Dr. Öğr. Üy. Cem  KARTAL
Telefon: 0372 291 16 94
E-posta: 
   Bölüm Sekreteri:Gönül Alim
Telefon: 0372 291 1707
   Yazışma Adresi:Bülent Ecevit Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
67100 - ZONGULDAK
E-posta: ticaret@karaelmas.edu.tr
   İİBF Öğrenci İşleri:Telefon: 0372 291 1434- 291 1708
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Bölüm Yönetimi

Akademik Kadro

2105 - Normal Öğretim Programı
   Ders Planı
   Ders Programı

2205 - İkinci Öğretim Programı
   Ders Planı
   Ders ProgramıAna Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi