English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
İşletme - 207 - Normal Öğretim Programı Dersleri
Program Kodu: 0207

Sınıf 1
1. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT105İktisada Giriş 3034
ISL101İşletme Bilimi I3034
ISL109Genel Muhasebe4045
ISL181Bilgisayar I1223
ISL193İşletme Matematiği I3034
KAM105Davranış Bilimleri I3034
1721824

AIT181Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2022
TUR181Türk Dili I2022
YDL183Yabancı Dil I2022

İntibak Dersleri
KAM101Hukukun Temel Kavramları3033
TBT181Temel Bilgisayar Teknolojilerini Kullanma1223

2. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT106Mikro İktisat3034
ISL102İşletme Bilimi II3033
ISL104Envanter Bilanço3034
ISL182Bilgisayar II2233
ISL190İşletme Matematiği II3034
KAM104Davranış Bilimleri II3033
KAM122Hukukun Temel Kavramları2023
1922024

AIT182Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2022
TUR182Türk Dili II2022
YDL184Yabancı Dil II2022

İntibak Dersleri
ISL110Araştırma Yöntem ve Teknikleri3033
TBT182Temel Bilgisayar Bilimleri2233
Sınıf 2
3. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT205Makro İktisat3034
ISL203İşletme Yönetimi I3034
ISL211Şirketler Muhasebesi 3034
ISL231İstatistik I4045
ISL233Maliyet Muhasebesi I 3034
ISL235Ticaret Hukuku2024
1801825

YDL285Yabancı Dil III4045

İntibak Dersleri
IKT281Mikro İktisat ***3034
ISL205Envanter-Bilanço***3034
ISL213İnsan Kaynakları Yönetimi***3034

4. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
ISL204İşletme Yönetimi II3034
ISL218Finans Matematiği3034
ISL220Kıymetli Evrak Hukuku2024
ISL226İnsan Kaynakları Yönetimi3034
ISL232İstatistik II4045
ISL234Maliyet Muhasebesi3034
1801825

YDL286Yabancı Dil IV4045

İntibak Dersleri
IKT282Makro İktisat***3034
ISL206Şirketler Muhasebesi***3034
Sınıf 3
5. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
ISL307Pazarlama Yönetimi I3035
ISL313İşletme Finansı I3036
ISL319Uluslararası İşletmecilik3335
ISL331Yöneylem Araştırması3036
MLY315Türk Vergi Sistemi I3034
XXXXXSeçmeli Ders3034
1831830

Seçmeli Dersler
ISL323Finansal Kurumlar (İngilizce)3034
ISL325Finansal Kurumlar3034
ISL327Çağdaş Yönetim Yaklaşımları3034
ISL329Endüstri İlişkileri3034
ISL333Avrupa Birliği ve Türkiye3034
ISL335Yönetim Ekonomisi3034
ISL341Perakendecilik Yönetimi3034
KAM337Borçlar Hukuku3034
MLY327Kamu Maliyesi3034

6. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
ISL306Üretim Yönetimi3035
ISL308Pazarlama Yönetimi II3035
ISL314İşletme Finansı II3036
ISL318Finansal Modelleme3036
MLY318Türk Vergi Sistemi II3034
XXXXXSeçmeli Ders3034
1801830

Seçmeli Dersler
ISL320İstatistik Analiz3034
ISL322İstatistik Analiz (İngilizce)3034
ISL324Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler3034
ISL326Bankacılık Muhasebesi3034
ISL328Veri İşleme Sistemleri 3034
ISL330Turizm İşletmeciliği3034
KAM306Anayasa Hukuku3034
Sınıf 4
7. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
ISL401Proje Değerlendirme3034
ISL405Pazarlama Araştırması3035
ISL407Yönetim Muhasebesi3035
ISL421Mali Tablo Analizi3035
ISL451Araştırma Yöntem ve Teknikleri2023
XXXXXSeçmeli Ders3034
XXXXXSeçmeli Ders3034
2002030

ISL497Diploma Çalışması*0624

Seçmeli Dersler
ISL411Bilgisayarlı Muhasebe3034
ISL413Sermaye Piyasaları3034
ISL419Halkla İlişkiler3034
ISL423Tüketici Davranışları3034
ISL433Yönetim Bilişim Sistemleri3034
ISL437Değişim Mühendisliği3034
ISL441Portföy Yönetimi3034
ISL443E-Pazarlama3034
ISL445Kalite Güvence Sistemleri ve Uygulamaları3034
ISL449Zaman Serileri Analizi3034
ISL455Sayısal Yöntem Uygulamaları3034
ISL457Değişim Mühendisliği (İngilizce)3034
ISL459Firma Değerlemesi3034
MLY417Devlet Bütçesi3034

8. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
ISL404Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası3034
ISL406İş Hukuku3034
ISL410Muhasebe Denetimi3035
ISL452Lojistik Yönetim3035
XXXXXSeçmeli Ders3034
XXXXXSeçmeli Ders3034
ISL498Diploma Çalışması **0624
1862030

Seçmeli Dersler
IKT406Türkiye Ekonomisi3035
IKT448Para Teorisi ve Politikası3034
ISL408Muhasebe Örnek Olay İnceleme3034
ISL412Uluslararası Finansman3034
ISL416Uluslararası Pazarlama3034
ISL426Toplam Kalite Yönetimi3034
ISL428Kantitatif Karar Verme Teknikleri3034
ISL430Girişimcilik ve Rekabet3034
ISL434Yönetimde İletişim Sistemleri3034
ISL436Risk Yönetimi ve Türev Ürünler3034
ISL438İnsan Hakları3034
ISL450Sigorta Muhasebesi3034
ISL454Proje Yönetimi3034
ISL458Toplam Kalite Yönetimi (İngilizce)3034
(*) Bu ders İŞL498 ile eşdeğerdir, ancak 9. ve daha üst yarıyıl öğrencileri tarafından alınabilir.<br>(**) Bu ders İŞL497 ile eşdeğerdir, ancak 8. ve daha üst yarıyıl öğrencileri tarafından alınabilir.<br>(***) 2006 ve daha önce girişli öğrenciler kodlayacaktır.
Yazdır    Ana Sayfa    Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi