English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Maliye - 206 - İkinci Öğretim Programı Dersleri
Program Kodu: 0206

Sınıf 1
1. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT103Mikro İktisat I3030
ISL101İşletme Bilimi I3030
ISL109Genel Muhasebe 4040
KAM101Hukukun Temel Kavr.3030
MLY101Maliye Bilimine Giriş3030
MLY181Bilgisayar I1220
MLY193İktisatçılar İçin Matematik I2020
192200

AIT181Atatürk İ.İ. Tarihi I2020
TUR181Türk Dili I2020
YDL183Yabancı Dil I2020

İntibak Dersleri
TBT181Temel Bil. Tek. Kul.1220

2. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT104Mikro İktisat II3030
ISL102İşletme Bilimi II3030
ISL104Envanter-Bilanço3030
KAM110Anayasa Hukukuna G.3030
MLY104Mali Sosyoloji3030
MLY182Bilgisayar II2230
MLY190İktisatçılar İçin Mat. II2020
192200

AIT182Atatürk İ.İ. Tarihi II2020
TUR182Türk Dili II2020
YDL184Yabancı Dil II2020

İntibak Dersleri
TBT182Temel Bil. Bil.2230
Sınıf 2
3. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT201Makro İktisat I3030
ISL201İstatistik I3030
ISL227Maliyet Muhasebesi3030
KAM205Ticaret Hukuku3030
MLY201Kamu Maliyesi I3030
XXXXXXSeçmeli Ders3030
180180

Seçmeli Dersler
IKT213İkt. Düş. Tar. 3030
KAM203Borçlar Hukuku3030
KAM211 Siyaset Bilimine Giriş3030
MLY203Maliye Tarihi3030

İntibak Dersleri
IKT281Mikro İktisat (İntibak)4040
ISL205Envanter Bilanço (İntibak)3030

4. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT202Makro İktisat II3030
ISL202İstatistik II3030
MLY202Kamu Maliyesi II3030
MLY204Devlet Borçlanması3030
MLY206Mahalli İd. Maliyesi3030
XXXXXXSeçmeli Ders3030
180180

Seçmeli Dersler
IKT214İktisat Tarihi3030
ISL206Şirketler Muhasebesi3030
ISL216Kıymetli Evrak Hukuku3030
MLY208İnsan Hakları3030

İntibak Dersleri
IKT282Makro İktisat(İnt)4040
Sınıf 3
5. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT321Ekonometri3030
MLY303Kamu Bütçesi4040
MLY307Kamu İd. Str. Plan. ve Yön.3030
MLY317Türk Vergi Sistemi I4040
XXXXXXSeçmeli Ders3030
170170

Seçmeli Dersler
IKT307Ulus. İktisat Teorisi 3030
ISL321Yönetim ve Organizasyon3030
ISL330İnsan Kaynakları Yönetimi3030
KAM301 Avrupa Birliği Hukuku3030
KAM303Çağdaş Devlet Düzenleri3030
MLY309 Parafiskal Gel. ve Kurum3030

6. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
KAM302İdare Hukuku3030
MLY304Kamu Ekonomisi4040
MLY308Bütçe Teorisi ve Pol.3030
MLY320Türk Vergi Sistemi II4040
XXXXXXSeçmeli Ders3030
170170

Seçmeli Dersler
IKT308Uluslararası İktisat Politikası3030
IKT320Çalışma Ekonomisi3030
IKT322Uygulamalı Ekonometri3030
KAM312Ceza Hukuku3030
MLY306Mali Denetim3030
MLY312Kamu Harcamaları H.3030

İntibak Dersleri
MLY310Araştırma Yön. ve Tek.3030
Sınıf 4
7. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
MLY401Vergi Ceza ve Yarg. Huk.3030
MLY453Araştırma Yöntem ve Tek.3030
XXXXXXSeçmeli Ders3030
XXXXXXSeçmeli Ders3030
XXXXXXSeçmeli Ders3030
150150

MLY419Diploma Çalışması0620

Seçmeli Dersler
IKT405 Ulus. Ekonomik Kur. ve Bir.3030
IKT411Uygulamalı İktisat3030
IKT433Para Teorisi ve Politikası3030
IKT435 İktisadi Büyüme 3030
ISL403Yönetim Muhasebesi3030
ISL411 Bilgisayarlı Muhasebe 3030
ISL421Mali Tablolar Analizi3030
ISL425Yatırım Projeleri ve Analizi3030
ISL427Muhasebe Denetimi3030
MLY405 Vergi Teorisi ve Politikası 3030
MLY409Kamu Terc. ve Anayasal İkt.3030
MLY411 Uluslararası Maliye3030
MLY413Hazine İşlemleri3030

İntibak Dersleri
MLY407Vergi İcra Hukuku (İntibak)3030

8. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
MLY402Maliye Politikası4040
MLY454Vergi İcra Hukuku3030
XXXXXXSeçmeli Ders3030
XXXXXXSeçmeli Ders3030
MLY416Diploma Çalışması0620
136150

Seçmeli Dersler
IKT404Kalkınma İktisadı3030
IKT406Türkiye Ekonomisi3030
ISL412Uluslararası Finansman3030
ISL424Bankacılık ve Sigorta Muh.3030
ISL446Sermaye Piyasaları3030
ISL448İş Hukuku3030
ISL450Girişimcilik3030
ISL456Uygulamalı İstatistik Analiz3030
MLY406Vergi Uygulamaları3030
MLY408Avrupa Birliği ve Türkiye3030
MLY410Gümrük Mevzuatı3030
MLY414Uluslararası Vergi H.3030
 *EĞİTİM DİLİ TÜRKÇEDİR.
Yazdır    Ana Sayfa    Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi