English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik - 2205 - İkinci Öğretim Programı Dersleri
Program Kodu: 2205

Sınıf 1
1. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
AIT181A.İ.İ.T. I2022
IKT115İktisada Giriş3035
ISL101İşletme Bilimi I3034
ISL105Genel Muhasebe3035
ISL107Davranış Bilimleri3034
ISL193İşletme Matematiği I3033
TÜR181Türk Dili I2022
UTI103Bilgisayar I1223
YDL185Yabancı Dil I2022
2222330

2. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
AIT182A.İ.İ.T. II2022
IKT106Mikro İktisat3035
ISL102İşletme Bilimi II3034
ISL104Envanter - Bilanço3035
ISL190İşletme Matematiği II3033
KAM124Hukukun Temel Kavramları3034
TÜR182Türk Dili II2022
UTI106Bilgisayar II2233
YDL186Yabancı Dil II2022
2322430
Sınıf 2
3. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
EKN207İstatistik I3034
IKT205Makro İktisat3034
ISL215Pazarlama I3034
ISL219Maliyet Muhasebesi3034
ISL221İşletme Finansı I3034
ISL235Ticaret Hukuku3033
XXXAlandışı Seçmeli Ders2023
YDL285Yabancı Dil III4044
2402430

4. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
EKN208İstatistik II3034
ISL206Yönetim Muhasebesi3034
ISL214Pazarlama II3034
ISL220Kıymetli Evrak Hukuku3033
ISL222İşletme Finansı II3034
ISL226İnsan Kaynakları Yönetimi3034
XXXAlandışı Seçmeli Ders2023
YDL286Yabancı Dil IV4044
2402430
Sınıf 3
5. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT307Uluslararası İktisat Teorisi3035
ISL331Yöneylem Araştırması3034
UTI303Risk Yönetimi3035
UTI307Dış Ticaret Muhasebesi3035
XXXAlandışı Seçmeli Ders2023
Seçmeli Ders I3034
UTIXXXSeçmeli Ders II3034
2002030

Seçmeli Dersler
ISL305Uluslararası Pazarlama3034
UTI309Uluslararası Ticaret Hukuku3034
UTI313Uluslararası İlişkiler3034
UTI315Uygarlık Tarihi3034
UTI317Ticarileşme3034
UTI319Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret3034
UTI321Yönetim ve Organizasyon3034
UTI331İtalyanca I3034

6. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT308Uluslararası İktisat Politikası3034
UTI306Uluslararası Lojistik ve Ulaştırma3035
UTI308Sermaye Piyasaları3035
UTI310Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı3033
XXXAlandışı Seçmeli Ders2023
Seçmeli Ders I3035
UTIXXXSeçmeli Ders II3035
2002030

Seçmeli Dersler
IKT312Para Teorisi ve Politikası3035
MLY318Uluslararası Ticarette Vergilendirme3035
UTI316Kantitatif Karar Verme Teknikleri3035
UTI320Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma3035
UTI322Müzakere Teknikleri3035
UTI332İtalyanca II3035
Sınıf 4
7. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
UTI401Araştırma Yöntemleri3034
UTI403Uluslararası Finans3036
UTI405Tedarik Zinciri Yönetimi3035
Seçmeli Ders I3035
UTIXXXSeçmeli Ders II3035
UTIXXXSeçmeli Ders III3035
1801830

Seçmeli Dersler
IKT423İktisat Politikası3035
IKT455Ekonomik Entegrasyon3035
ISL421Mali Tablolar Analizi3035
UTI407Halkla İlişkiler3035
UTI409Uluslararası İşletmecilik3035
UTI417Dış Ticarette Paket Programlar2235
UTI419Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası3035
UTI421Liman İşletmeciliği Yönetimi3035
UTI431Almanca I3035
UTI433Arapça I3035

8. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT430Dünya Ekonomisi3034
UTI402Gümrük Mevzuatı3036
Seçmeli Ders I3035
UTIXXXSeçmeli Ders III3035
UTIXXXSeçmeli Ders II3035
UTI498Diploma Çalışması0525
1551730

Seçmeli Dersler
IKT402Avrupa Birliği ve Türkiye3035
IKT406Dış Ticaretin Finansmanı3035
IKT410Türkiye Ekonomisi3035
IKT418Uluslararası Sermaye Hareketleri3035
ISL408e-Ticaret3035
ISL424Girişimcilik ve İş Tasarımı2235
MLY416Türk Vergi Sistemi3035
UTI410Lojistikte Paket Programlar2235
UTI412Küresel Finans Piyasaları ve Portföy Yönetimi3035
UTI414Gümrük Rejimleri ve Serbest Ticaret Bölgeleri3035
UTI432Almanca II3035
UTI434Arapça II3035
(*) İsteğe bağlı hazırlık programı uygulanmaktadır
(**) Bu ders UTİ498 ile eşdeğerdir. Ancak 9 ve daha yukarı yarıyıl öğrencileri tarafından alınabilir.
(***) Bu ders diğer programlardan verilecektir
Yazdır    Ana Sayfa    Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi