English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
İktisat - 2202 - İkinci Öğretim Programı Dersleri
Program Kodu: 2202

Sınıf 1
1. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
AIT181Atatürk İ.İ.Tarihi I2022
IKT101İktisada Giriş I3035
IKT111İktisatçılar İçin Matematik I3035
IKT113Bilgisayar I1223
ISL105Genel Muhasebe 3035
ISL111İşletme Bilimine Giriş3033
KAM101Hukukun Temel Kavramları3033
TUR181Türk Dili I2022
YDL185Yabancı Dil I2022
2222330

2. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
AIT182Atatürk İ.İ.Tarihi II2022
IKT102İktisada Giriş II3035
IKT112İktisatçılar İçin Matematik II3035
IKT114Bilgisayar II2233
IKT186İktisat Sosyolojisi3034
ISL104Envanter-Bilanço3034
KAM116Anayasa Hukuku3033
TUR182Türk Dili II2022
YDL186Yabancı Dil II2022
2322430
Sınıf 2
3. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
EKN207İstatistik I3034
IKT201Mikro İktisat I3036
IKT207Makro İktisat I3035
IKT209İktisat Tarihi 3034
YDL285Yabancı Dil III3034
-Seçmeli Ders3034
-Alan Dışı Seçmeli Ders2023
2002030

Seçmeli Dersler
IKT217Çevre ve Doğal Kay.Ekonomisi3034
ISL219Maliyet Muhasebesi3034
KAM203Borçlar Hukuku3034

4. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
EKN208İstatistik II3034
IKT202Mikro İktisat II3036
IKT206Makro İktisat II3035
IKT208İktisadi Düşünce Tarihi3034
YDL286Yabancı Dil IV3034
-Seçmeli Ders3034
-Alan Dışı Seçmeli Ders2023
2002030

Seçmeli Dersler
IKT220Türk İktisat Tarihi3034
IKT222Enerji Ekonomisi3034
ISL236Yönetim ve Organizasyon3034
KAM206İdare Hukuku3034
Sınıf 3
5. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
EKN301Ekonometri I3036
IKT307Uluslararası İktisat Teorisi3036
MLY311Kamu Maliyesi3035
-Seçmeli Ders 3035
-Seçmeli Ders 3035
-Alan Dışı Seçmeli Ders2023
1701730

Seçmeli Dersler
IKT317Politik İktisat3035
IKT337İktisat Politikası3035
IKT339Matematiksel İktisat I3035
ISL313İşletme Finansı3035
ISL345Ticaret Hukuku3035
MLY317Türk Vergi Sistemi3035

6. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
EKN302Ekonometri II3036
IKT308Uluslararası İktisat Politikası3036
IKT338Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3035
-Seçmeli Ders 3035
-Seçmeli Ders 3035
-Alan Dışı Seçmeli Ders 2023
1701730

Seçmeli Dersler
IKT328Teknoloji ve Yenilik İktisadı3035
IKT336Dünya Ekonomisi3035
IKT340Matematiksel İktisat II3035
ISL316Kıymetli Evrak Hukuku3035
MLY322Maliye Politikası3035
Sınıf 4
7. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
CLS413Çalışma Ekonomisi3035
IKT401Para Teorisi3035
IKT403Büyüme Teorileri3035
-Seçmeli Ders 3035
-Seçmeli Ders 3035
-Seçmeli Ders 3035
1801830

IKT497Diploma Çalışması *0625

Seçmeli Dersler
IKT407Sanayi İktisadı3035
IKT411Uygulamalı İktisat3035
IKT417Bölgesel İktisat3035
IKT419Tarım Ekonomisi3035
IKT439Uluslararası Politik Ekonomi3035
IKT443Bankacılık ve Sigortacılık3035
IKT453Ulusal İnovasyon Sistemleri3035
IKT455Ekonomik Entegrasyon3035
IKT457Çağdaş İktisadi Sistemler3035
ISL421Mali Tablolar Analizi3035
MLY415Devlet Borçlanması3035
MLY451Kamu Tercihi ve Anasayal İkt.3035

8. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT402Para Politikası3035
IKT404Kalkınma İktisadı3035
IKT406Türkiye Ekonomisi3035
-Seçmeli Ders 3035
-Seçmeli Ders 3035
IKT498Diploma Çalışması **0625
1561730

Seçmeli Dersler
EKN412Zaman Serileri Analizi3035
IKT410Finansal Piyasalar3035
IKT428Uluslararası Finans3035
IKT440Gelir Dağılımı Politikaları3035
IKT458Avrupa Birliği ve Türkiye3035
IKT460Regülasyon Ekonomisi3035
IKT462Ortadoğu Ekonomileri3035
IKT466Mikro Ekonometri3035
ISL444Girişimcilik3035
ISL446Banka ve Sigorta Muhasebesi3035
MLY418Kamu Ekonomisi3035
(*) Bu ders İKT498 ile eşdeğerdir, ancak 9.ve daha üst yarıyıl öğrencileri tarafından alınabilir.
(**) Bu ders İKT497 ile eşdeğerdir, ancak 8.ve daha üst yarıyıl öğrencileri tarafından alınabilir.
Diğer Bölümler için Serbest Seçmeli Dersler (3 AKTS)
İktisatın İlkeleri (2 0 2)
Ekonomik Entegrasyon ve AB (2 0 2)
Türkiye'de Ekonomik Gelişmeler (2 0 2)
Türkiye İktisat Tarihi (2 0 2)
Yazdır    Ana Sayfa    Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi