English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - 2106 - Normal Öğretim Programı Dersleri
Program Kodu: 2106

Sınıf 1
1. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
AIT181Atatürk İ.İ.Tarihi I2022
İKT105İktisada Giriş3035
KAM101Hukukun Temel Kavramları3034
KAM103Sosyoloji3034
KAM105Siyaset Bilimi I3034
KAM107Yönetim Bilimi3034
KAM181Bilgisayar I1223
TUR181Türk Dili I2022
YDL185Yabancı Dil I2022
2222330

2. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
AIT182Atatürk İ.İ.Tarihi II2022
IKT106Mikro İktisat3035
ISL112İşletme Bilimine Giriş3034
KAM102Anayasa Hukukuna Giriş3035
KAM104Türkiye'nin Toplumsal Yapısı3033
KAM106Siyaset Bilimi II3034
KAM182Bilgisayar II2223
TUR182Türk Dili II2022
YDL186Yabancı Dil II2022
2322330
Sınıf 2
3. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
ISL241Genel Muhasebe3034
KAM201Türk Anayasa Hukuku3035
KAM205Siyasal Düşünceler Tarihi3034
KAM209Medeni Hukuk3035
MLY221Kamu Maliyesi3034
YDL285Yabancı Dil III3034
-Seçmeli Ders I (Alan)3034
2102130

Seçmeli Dersler
ISL235Ticaret Hukuku3034
KAM211Türk Dış Politikası3034
KAM213Kent Ekonomisi3034
KAM215Ortadoğuda Siyaset ve Güvenlik3034

4. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
EKN240İstatistik 3035
İKT232Makro İktisat3034
KAM202Borçlar Hukuku3034
KAM204Siyasi Tarih3034
KAM206İdare Hukuku3035
YDL286Yabancı Dil IV3034
-Seçmeli Ders I (Alan)3034
2102130

Seçmeli Dersler
KAM208Yönetim Psikolojisi3034
KAM210Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri3034
KAM212Siyaset Kuramı3034
MLY232Devlet Bütçesi3034
Sınıf 3
5. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
KAM305Devlet ve Bürokrasi Kuramları3035
KAM307Araştırma Yöntem ve Teknikleri3034
KAM309Kentleşme ve Konut Politikaları I3035
KAM311Yerel Yönetimler3035
-Seçmeli Ders I3034
-Seçmeli Ders II3034
-Alan Dışı Seçmeli Ders*2023
2002030

Seçmeli Dersler
IKT337İktisat Politikası3034
ISL358Bankacılık ve Finansal Ekonomi3034
KAM303Uluslararası Hukuk3034
KAM315Demokrasi Kuramları3034
KAM317Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları3034
KAM319Bölgesel Gelişme Politikaları3034

6. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
KAM304 Çağdaş Devlet Düzenleri 3035
KAM306Kentleşme ve Konut Politikaları II3035
KAM308İdari Yargı3035
KAM312İnsan Kaynakları Yönetimi3034
-Seçmeli Ders I 3034
-Seçmeli Ders II 3034
-Alan Dışı Seçmeli Ders**1223
1922030

Seçmeli Dersler
KAM310İnsan Hakları Hukuku3034
KAM314Uluslararası Örgütler3034
KAM316İmar Hukuku3034
KAM318Kamuda Stratejik Yönetim3034
KAM320Kent Sosyolojisi3034
KAM322Siyasi Partiler ve Seçimler3034
MLY364Maliye Politikası3034
Sınıf 4
7. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
KAM401Türk Siyasal Hayatı I3036
KAM403Türk Yönetim Tarihi3036
MLY463Vergi Hukuku3035
-Seçmeli Ders I3035
-Seçmeli Ders II3035
-Alan Dışı Seçmeli Ders*2023
1701730

KAM407Diploma Çalışması***0625

Seçmeli Dersler
CLS439İş Hukuku3035
IKT443Türkiye Ekonomisi3035
KAM405Kamu Politikaları ve Analizi3035
KAM409Şehir ve Bölge Planlama3035
KAM411Yerel Yönetimlerde Yeni Eğilimler3035
KAM413Türk Siyasi Düşünce Tarihi3035
KAM415Siyaset Sosyolojisi3035

8. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
KAM402Çevre Sorunları ve Politikaları3036
KAM406Türk Siyasal Hayatı II3036
-Seçmeli Ders I3035
-Seçmeli Ders II3035
-Alan Dışı Seçmeli Ders*2023
KAM404Diploma Çalışması****0625
1461630

Seçmeli Dersler
CLS 440Çalışma Ekonomisi3035
IKT404Kalkınma İktisadı3035
KAM 412Çevre Hukuku3035
KAM 414Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku3035
KAM 416Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi3035
KAM 418Kamu Yönetiminde Etik3035
KAM408Ceza Hukuku3035
KAM410Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi3035
KAM420Yeni Medya ve Siyaset3035
MLY464Türk Vergi Sistemi3035
(*) Alan Dışı seçmeli dersler üniversitemiz bünyesinde açılacak olan bölüm dışı seçmeli derslerden olmak zorundadır.<br>
(**) Öğrenciler bu kapsamda üniversitemiz bünyesinde açılacak olan SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi dersini seçeceklerdir.<br>
(***) Bu ders KAM404 ile eşdeğerdir, ancak 9. ve daha üst yarıyıl öğrencileri tarafından alınabilir.<br>
(****) Bu ders KAM407 ile eşdeğerdir, ancak 8. ve daha üst yarıyıl öğrencileri tarafından alınabilir.
Yazdır    Ana Sayfa    Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi