English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Maliye - 2203 - İkinci Öğretim Programı Dersleri
Program Kodu: 2203

Sınıf 1
1. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT105İktisada Giriş3035
ISL105Genel Muhasebe3035
KAM101Hukukun Temel Kavramları3034
MLY101Maliye Bilimine Giriş3034
MLY103Bilgisayar2234
MLY191İktisatçılar İçin Matematik I3034
TUR181Türk Dili I2022
YDL185Yabancı Dil I2022
2122230

2. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT106Mikro İktisat3035
ISL104Envanter-Bilanço3035
ISL106İşletme Bilimi3034
KAM110Anayasa Hukuku3034
MLY104Mali Sosyoloji3034
MLY192İktisatçılar İçin Matematik II3034
TUR182Türk Dili II2022
YDL186Yabancı Dil II2022
2202230
Sınıf 2
3. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
AIT281Atatürk İ.İ.Tarihi I2022
IKT231Makro İktisat3034
ISL219Maliyet Muhasebesi3034
MLY201Kamu Maliyesi I3035
MLY207Vergi Hukuku3034
Seçmeli Ders3034
Seçmeli Ders3034
Alan Dışı Seçmeli Ders2023
2202230

Seçmeli Dersler
IKT205İktisat Tarihi3034
KAM203Borçlar Hukuku3034
KAM207Çağdaş Devlet Düzenleri3034
MLY203Maliye Tarihi3034
YDL285Yabancı Dil III3034

4. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
AIT282Atatürk İ.İ.Tarihi II2022
EKN210İstatistik3034
KAM202İdare Hukuku3034
MLY202Kamu Maliyesi II3035
MLY204Devlet Borçları3034
Seçmeli Ders 3034
Seçmeli Ders 3034
Alan Dışı Seçmeli Ders2023
2202230

Seçmeli Dersler
CLS230İş Hukuku3034
IKT208İktisadi Düşünce Tarihi3034
ISL206Şirketler Muhasebesi3034
MLY208İnsan Hakları3034
YDL286Yabancı Dil IV3034
Sınıf 3
5. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
EKN311Ekonometri3036
MLY305Kamu Ekonomisi I3035
MLY325Kamu Bütçesi3036
MLY327Türk Vergi Sistemi I3036
Seçmeli Ders3034
Alan Dışı Seçmeli Ders2023
1701730

Seçmeli Dersler
IKT307Uluslar arası İktisat Teorisi3034
ISL315Ticaret Hukuku3034
KAM301Avrupa Birliği Hukuku3034
MLY309Parafiskal Gelirler ve Kurumlar3034
MLY313Uluslar arası Maliye3034
MLY319Kamu İda.Stra.Plan.ve Yön.3034

6. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT312Para Teorisi ve Politikası3036
MLY314Mahalli İdareler Maliyesi3035
MLY322Kamu Ekonomisi II3036
MLY328Türk Vergi Sistemi II3036
Seçmeli Ders3034
Alan Dışı Seçmeli Ders2023
1701730

Seçmeli Dersler
IKT308Uluslararası İktisat Politikası3034
ISL316Kıymetli Evrak Hukuku3034
KAM312Ceza Hukuku3034
MLY312Kamu Harcamaları Hukuku3034
MLY316Türkiye'nin Mali Yapısı3034
Sınıf 4
7. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
MLY401Vergi Ceza Hukuku3035
MLY403Maliye Politikası I3035
MLY453Araştırma ve Yöntem Tek.3035
Seçmeli Ders3035
Seçmeli Ders3035
Seçmeli Ders3035
1801830

MLY419Diploma Çalışması (*)0625

Seçmeli Dersler
CLS413Çalışma Ekonomisi3035
IKT455Ekonomik Entegrasyon3035
ISL411Bilgisayarlı Muhasebe3035
ISL421Mali Tablolar Analizi3035
ISL427Muhasebe Denetimi3035
MLY405Vergi Teorisi ve Politikası3035
MLY409Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat3035
MLY413Hazine İşlemleri3035
MLY417Vergi Denetimi3035
MLY421Vergi Muhasebesi3035
MLY423Vergi Planlaması3035
MLY425Kamu İhale Mevzuatı3035

8. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
MLY404Maliye Politikası II3035
MLY454Vergi İcra Hukuku3035
Seçmeli Ders3035
Seçmeli Ders3035
Seçmeli Ders3035
MLY416Diploma Çalışması (**)0625
1561730

Seçmeli Dersler
IKT404Kalkınma İktisadı3035
IKT406Türkiye Ekonomisi3035
ISL412Uluslararası Finansman3035
ISL424Bankacılık ve Sigorta Muh.3035
ISL446Sermaye Piyasaları3035
ISL450Girişimcilik2235
MLY406Vergi Uygulamaları3035
MLY408Avrupa Birliği ve Türkiye3035
MLY410Gümrük Mevzuatı3035
MLY420Kamu Maliyesinde Güncel Gel.3035
MLY422Mali Denetim3035
MLY424Yoksulluk ve Kamu Maliyesi3035
(*) Bu ders MLY416 ile eşdeğer olup, ancak 9.yarıyıldan itibaren alınabilir.
(**) Bu ders MLY419 ile eşdeğer olup, ancak 8.yarıyıldan itibaren alınabilir.
-EĞİTİM DİLİ TÜRKÇEDİR.
Yazdır    Ana Sayfa    Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi