English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
İktisat - 208 - Normal Öğretim Programı Dersleri
Program Kodu: 208

Sınıf 1
1. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT101İktisada Giriş I3030
IKT111İktisatçılar İçin Matematik I3030
IKT113Bilgisayar I1220
ISL109Genel Muhasebe4040
ISL111İşletme Bilimine Giriş3030
KAM101Hukukun Temel Kav.3030
172180

AIT181Atatürk İlke ve İnk. Tarihi I2020
TUR181Türk Dili I3030
YDL183Yabancı Dil I3030

İntibak Dersleri
TBT181Temel Bil.Tek.Kul.1220

2. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
ECON106Computer II2230
ECON108Sociology of Economics3030
IKT102İktisada Giriş II3030
IKT112İktisatçılar için Matematik II3030
IKT114Bilgisayar II3030
IKT186İktisat Sosyolojisi3030
ISL104Envanter-Bilanço3030
KAM116Anayasa Hukuku3030
232240

AIT182Atatürk İlke ve İnk. Tarihi II2020
TUR182Türk Dili II2020
YDL184Yabancı Dil II2020

İntibak Dersleri
ISL102İşletme Bilimi II3030
TBT182Temel Bilgisayar Bilimleri2230
Sınıf 2
3. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT201Mikro İktisat I3030
IKT203İstatistik I3030
IKT205İktisat Tarihi3030
IKT207Makro İktisat I3030
-Seçmeli Ders (1)3030
150150

YDL285Yabancı Dil III4040

Seçmeli Dersler
IKT217Çevre ve Doğal Kaynaklar Ek.3030
ISL219Maliyet Muhasebesi3030
KAM203Borçlar Hukuku 3030

4. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT202Mikro İktisat II3030
IKT204İstatistik II3030
IKT206Makro İktisat II3030
IKT208İktisadi Düşünce Tarihi 3030
-Seçmeli Ders (1)3030
150150

YDL286Yabancı Dil IV4040

Seçmeli Dersler
IKT220Türk İktisat Tarihi3030
ISL236Yönetim ve Organizasyon3030
KAM206İdare Hukuku3030

İntibak Dersleri
IKT212Çalışma Ekonomisi3030
IKT218Araştırma Yöntem ve Teknikleri3030
Sınıf 3
5. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT307Uluslararası İktisat Teorisi  3030
IKT319Ekonometri I3030
IKT337İktisat Politikası3030
MLY311Maliye Teorisi3030
-Seçmeli Ders (1)3030
-Seçmeli Ders (2)3030
180180

Seçmeli Dersler
IKT317Politik İktisat3030
IKT325Political Economy3030
ISL339Pazarlama3030
KAM305Ticaret Hukuku3030
MLY313Kamu Bütçesi3030

6. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT308Uluslararası İktisat Politikası 3030
IKT318Ekonometri II 3030
IKT338Araştırma Yöntem ve Teknikleri3030
MLY314Maliye Politikası3030
-Seçmeli Ders (1)3030
-Seçmeli Ders (2)3030
180180

Seçmeli Dersler
IKT328Teknoloji ve Yenilik İktisadı3030
IKT332Dünya Ekonomisi3030
ISL318Kıymetli Evrak Hukuku3030
ISL340İşletme Finansı 3030
MLY316Türk Vergi Sistemi3030
Sınıf 4
7. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT401Para Teorisi3030
IKT403Büyüme Teorileri3030
IKT429Çalışma Ekonomisi3030
IKT455Ekonomik Entegrasyon3030
-Seçmeli Ders (2)3030
-Seçmeli Ders (1)3030
180180

IKT497Diploma Çalışması0620

Seçmeli Dersler
IKT407Industrial Organization3030
IKT411Applied Economics3030
IKT417Bölgesel İktisat3030
IKT419Tarım Ekonomisi 3030
IKT439Uluslararası Politik Ekonomi3030
IKT443Bankacılık ve Sigortacılık3030
IKT457Çağdaş İktisadi Sistemler3030
IKT459Dünya Ekonomisi3030
IKT468Uygulamalı İktisat 3030
IKT471Sanayi İktisadı 3030
MLY415Devlet Borçlanması3030
MLY451Public Choice and Cons. Econ.3030

8. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin AdıTEPRKRAKTS
IKT402Para Politikası3030
IKT404Kalkınma İktisadı3030
IKT406Türkiye Ekonomisi 3030
-Seçmeli Ders (2)3030
-Seçmeli Ders (1)3030
IKT498Diploma Çalışması0620
156170

Seçmeli Dersler
IKT408Finansal Piyasalar3030
IKT410Finansal Piyasalar3030
IKT412Zaman Serileri Analizi3030
IKT420Türkiye'de Kalkınma Politikaları3030
IKT428Uluslararası Finans3030
IKT458Avrupa Birliği ve Türkiye3030
IKT460Regülasyon Ekonomisi3030
IKT462Ortadoğu Ekonomileri3030
IKT464Financial Markets (Eng)3030
ISL444Girişimcilik3030
ISL446Banka ve Sigorta Muhasebesi3030
MLY418Kamu Ekonomisi3030
 
Yazdır    Ana Sayfa    Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi