3.Uluslararası UNİ-DOKAP Karadeniz Sempozyumu

3.Uluslararası UNİ-DOKAP Karadeniz Sempozyumu "Sürdürülebilir Tarım ve
Çevre"3rd International UNİ-DOKAP Black Sea Symposium"Sustainable Agriculture and
Environment" 21-23 Haziran 2019 tarihleri arasında Hz. Mevlana tarafından"Tokat'a gitmek
gerek çünkü Tokat'ta insan ve iklim mutedildir" sözleriyle övülen Karadeniz Bölgesi'nin
güzide şehri Tokat'ta Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin ev sahipliğinde
gerçekleştirilecektir.Sempozyum ile ilgili bilgilere http://dokapsempozyum.org/ web adresinden
ulaşılabilmektedir.

Tüö öğrencilerimize duyurulur.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin