English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Öğrenci toplulukları ile ilgili güncel durum
Bildiğiniz üzere Üniversitemiz bünyesindeki tüm öğrenci toplulukları ve bu topluluklara bağlı kollar 21 Eylül 2016 tarihli Senato kararı ile kapatılmıştır. Üniversite Senatosu ayrıca öğrenci topluluklarının kuruluş, işleyiş ve faaliyetlerinin çerçevesi ile ilgili bir yönerge yayınlamıştır. Bir topluluk çatısı altında bilimsel, kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunmak isteyen öğrencilerimizi destekliyor ve bu süreçte nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini gösteren Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ni bilgilerinize sunuyoruz. 

Öğrenci Toplulukları Yönergesi
 
Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi