English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 1. Sınava katılan her öğrenci Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından verilen öğrenci kimlik belgesini ve gerektiğinde sorulacak olan fotoğraflı kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanında bulundurmakla yükümlüdür.

   

 2. Öğrencilerin sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve su haricinde (çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, video kamera, cep telefonu, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat ve benzeri her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz vb) herhangi bir eşya ile girmeleri yasaktır Sınav süresince sıra üstünde veya sıra gözlerinde sınav materyali dışında herhangi bir eşya bulundurulamaz.

   

 3. Öğrenciler, sınav görevlilerinin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Sınav görevlileri gerektiğinde öğrencilerin oturacakları yerleri ve sınav salonundan çıkış zamanını değiştirme yetkisine sahiptir.

   

 4. Sınavın ilk 15 dakikası sınav salonu terk edilemez. Sınav başladıktan 15 dakika sonra sınav salonuna girilemez. Herhangi bir sebeple sınav salonunu terk eden bir öğrenci tekrar sınav salonuna giremez.

   

 5. Sınav süresince öğrencilerin, birbirleriyle konuşması, kopya çekmesi veya çekilmesine yardımcı olması, birbirlerinden kalem, silgi ve benzeri şeyler alıp vermesi, başkalarını rahatsız edecek şekilde veya sınav düzenini bozacak herhangi bir davranışta bulunması yasaktır.

   

 6. Sınav görevlileri kopya girişiminde bulunduğundan kuşkulanılan öğrenciyi uyarma hakkına sahiptir fakat kopya çekmeye veya kopya çekilmesine yardımcı olmaya kalkışanları uyarmak zorunda değildir, dolaysıyla diğer öğrencilerin dikkatinin dağılmaması, zaman kaybetmelerine yol açmaması için sınav görevlileri gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Öğrencilerin kopya çekme girişiminde bulunmamaları ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri için cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir.

   

 7. Sınavda kopya çekme, çektirme, teşebbüsünde bulunma veya sınava hile karıştırma iddiası ile hakkında disiplin soruşturması açılan öğrencinin bu soruşturma dolayısıyla herhangi bir ceza alması durumunda öğrenciye ilgili sınavdan sıfır notu verilir. Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunanlar ve yapılacak uyarılara uymayanlar hakkında tutanak tutularak soruşturma açılır.


Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi