English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Akademik Teşvik Başvuru ve Değerlendirme Süreci (güncel)
Akademik teşvik ile ilgili olarak 31 Aralık 2019 tarihinde yeni düzenlemere gidilmiştir. Bu süreçteki takvim, gerekli evrak ve bilgilerin yapılan düzenlemeye göre düzenlenmiş yeni hâlleri aşağıdaki bağlantılarda yeralmaktadır.

Takvim

İstenen belgeler

Başvuru dosyasının içeriği ve düzeni

Birim akademik teşvik karar tutanağı

Başvuru değerlendirme tablosu

Yönetmelik


Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi