English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
SBKY Bölümü Öğrencileri için Yandal ve Çift Anadal Programı açılmıştır

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arasında yandal ve çift anadal programı açılmıştır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri, Tarih Bölümü ile çift anadal, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile yandal yapabilecektir.

Yandal ve Çift Anadal Programları ile ilgili  başvuru koşulları ve gerekli belgeler gibi bilgiler için lütfen tıklayınız

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi