English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Maliye Politikası ve eşdeğer olarak Maliye Politikası I dersi Salı günü yerine Pazartesi günü (sadece yaz okulu II. haftasında) aynı saatlerde Z2 nolu sınıfta yapılacaktır.
      
Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi