FAKÜLTEMİZ

KOMİSYONLAR

EĞİTİM KOMİSYONU

Başkan

Doç. Dr. Onur EROĞLU

Üye

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇAVUŞOĞLU

Üye

Yrd. Doç. Dr. Şenay SARAÇ

Üye

Yrd. Doç. Dr. Mehmet CURAL

Üye

Yrd. Doç. Dr. Gülay IRAK

Üye

Yrd. Doç. Dr. Banu AÇIKGÖZ

Üye

Yrd. Doç. Dr. Müjdat BAŞARAN

 

MEZUNLARLA İLETİŞİM KOMİSYONU

Başkan

Doç. Dr. Onur EROĞLU

Üye

Yrd. Doç. Dr. Şenay SARAÇ

Üye

Yrd. Doç. Dr. Banu AÇIKGÖZ

Üye

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Müjdat BAŞARAN

Üye

Yrd. Doç. Dr. Gülay IRAK

Üye

Yrd. Doç. Dr. Kâmil DEMİRHAN

Üye

Yrd. Doç. Dr. Sevil GEMRİK

 

MEZUNLARI VE İLİŞİĞİ KESİLENLERİ İNCELEME KOMİSYONU

Başkan

Doç. Dr. Onur EROĞLU

Üye

Prof. Dr. Feride ÖZTÜRK

Üye

Doç. Dr. Ramazan AKSOY

Üye

Yrd.Doç.Dr. Öznur YAVAN

Üye

Yrd. Doç. Dr. Asuman Koç YURTKUR

 

BURS VE KREDİ KOMİSYONU

Başkan

Yrd. Doç. Dr. Deniz ŞÜKRÜOĞLU

Üye

Prof. Dr. Feride ÖZTÜRK

Üye

Doç. Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK

Üye

Yrd. Doç. Dr. Şenay SARAÇ

Üye

Neşe KAYA (Fakülte Sekreteri)

 

FAKÜLTE STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

Dekan

Prof.Dr.Yasemin KÖSE

Dekan Yardımcısı

Doç.Dr.Onur EROĞLU

İktisat Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Hamza ÇEŞTEPE

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik  Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Feride ÖZTÜRK

İşletme  Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölüm Başk.

Yrd.Doç.Dr.Ferdi KESİKOĞLU

Fakülte Sekreteri

Neşe KAYA

 

FAKÜLTE YÜRÜTME SEKRETARYASI

Dekan Yardımcısı

Doç.Dr.Onur EROĞLU

Fakülte Sekreteri

Neşe KAYA

 

İŞLETME BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK

Üye

Yrd.Doç.Dr. Müjdat BAŞARAN

Üye

Yrd.Doç.Dr. Ümit BAŞARAN

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Hamza ÇEŞTEPE

Üye

Yrd.Doç.Dr. Şenay SARAÇ

Üye

Yrd.Doç.Dr. Tezcan ABASIZ

 

MALİYE BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Onur EROĞLU

Üye

Yrd. Doç. Dr. Mehmet CURAL

Üye

Yrd.Doç.Dr. Recep YÜCEDOĞRU

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ  BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Yasemin KÖSE

Üye

Yrd. Doç. Dr. Kamil DEMİRHAN

Üye

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇAVUŞOĞLU

 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ  BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Ferdi KESİKOĞLU

Üye

Yrd.Doç.Dr. Banu AÇIKGÖZ

Üye

Yrd.Doç.Dr. Öznur YAVAN

 

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK  BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Feride ÖZTÜRK

Üye

Yrd.Doç.Dr. Aykut ŞARKGÜNEŞİ

Üye

Yrd.Doç.Dr. Gülay IRAK

 

KALİTE KOMİSYONU

Dekan Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr.Deniz ŞÜKRÜOĞLU

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Prof.Dr.Feride ÖZTÜRK

İşletme 

Doç.Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yrd.Doç.Dr.Ferdi KESİKOĞLU

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Kâmil DEMİRHAN

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Yrd.Doç.Dr.Cem KARTAL

Maliye

Yrd.Doç.Dr. Recep YÜCEDOĞRU

 

DANIŞMA KURULU

Başkan / Dekan / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Yasemin KÖSE

Dekan Yardımcısı / Maliye Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Onur EROĞLU

Dekan Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr. Deniz ŞÜKRÜOĞLU   

İktisat Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Hamza ÇEŞTEPE

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Feride ÖZTÜRK

İşletme Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK   

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Ferdi KESİKOĞLU

Kamu/Özel Sektör Kuruluş Temsilcisi-Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Metin DEMİR

Fakülte Öğrenci Temsilcisi

Çağatay AK

Mezun Öğrenci

Buğra Çağrı ŞAHİN

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin