English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Üniversitemiz ve MUFAD işbirliği ile düzenlenen IV. Muhasebe Ve Denetim Standartları Çalıştayı başarı ile tamamlandı.

Bülent Ecevit Üniversitesi ve Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD) işbirliği ile 21-24 Eylül 2017 tarihleri arasında Zonguldak’ta düzenlenen IV. Muhasebe ve Denetim Standartları çalıştayı başarıyla tamamlandı. 17 farklı üniversiteden katılan akademisyenler,  Zonguldak SMMM Odası, Türkiye Taşkömürü Kurumu katılımcıları olmak üzere yoğun bir katılımın olduğu çalıştay, 22 Eylül Cuma günkü açılış konuşmalarıyla başladı. İlk konuşmayı yapan BEÜ İİBF Dekan vekili Prof. Dr. Yasemin KÖSE, “"Üniversitemiz çok önemli bir çalıştaya ev sahipliği yapıyor. MUFAD’ın öncülüğünde başlatılan bu çalıştay büyük bir sosyal sorumluluk bilinciyle genç arkadaşlar ve meslek mensuplarının kendilerini geliştirmesi açısından önemli bir çalışmayı hayata koydu" dedi. MUFAD Başkanı ve Uludağ Üniversitesi İİBf Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU ise uluslararası standartlar ile uyumlu finansal raporlama yapmanın mümkün hale geldiğine dikkat çekerek şöyle söyledi: "Ülkemizde artık muhasebenin güvenilir bilgi üretmesi ve bu bilgilere dayanarak karar vermesi anlayışı yaygınlaşmaya başlamıştır. Artık uluslararası standartlar ile uyumlu finansal raporlama yapmak ve uluslararası standartlarla uyumlu muhasebe denetimini gerçekleştirmek mümkün hale gelmiştir. Bu anlamda önemli bir yol kat ettik. Son aşama ise 29 Temmuz itibariyle yayınlanan Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler için finansal raporlama standartlarıdır. Bu da bağımsız denetime kriter oluşturacak standartların tamamlaması anlamında önemli bir adım olmuştur” dedi.

 Açılış konuşmalarından sonra çalıştayın ilk gününde, birinci ve ikinci oturumda Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Necdet Sağlam ve Adalya Bağımsız Denetim’den Mehmet Yolcu “TMS 12 Ertelenmiş Vergiler” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler. İlk günün son oturumunda ise, Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Metin Saban “Hasılatın Raporlanması TMS 18 ve TFRS 15” başlıklı sunumlarını yaparak ilk günkü oturumlar tamamlandı. Çalıştayın ikinci gününde ise denetim ve denetim standartlarına yönelik oturumlar yer aldı. İlk oturumda Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun “İşletmelerde Paydaşların Güvencesi: Risk Yönetimi, İç Denetim ve Bağımsız Denetim İlişkisi” konulu sunumunu yaparak ikinci oturuma geçildi. İkinci oturumda CFE, PwC Suistimal İncelemeleri Kıdemli Müdürü Bekir Özdemir “Hile ve Hile Risk Yönetimi-sahadan Örnekler “ adlı sunumunu gerçekleştirerek, uygulama örneklerine yer vermiştir. Son oturumlarda ise, Kamu Gözetim Kurumu uzmanları Cennet Tüysüzoğlu ve Özlem Arslan “BOBİ FRS-Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları” başlıklı sunumlarını yaparak oturumlar tamamlandı. Kapanış konuşmalarının ardından çalıştay son buldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi