Üniversitemiz Maliye Öğrenci Topluluğu Vergi Bilincine Dikkat Çekti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Öğrenci Topluluğu, Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı ve Zonguldak Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen "Vergi Bilinci ve Vergiye Gönüllü Uyum" paneli 14 Mart Perşembe günü gerçekleştirildi.

Panele Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün, Zonguldak Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Abdulkadir Kuştepe, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mehmet Cural ile Dr. Öğr. Üyesi Recep Yücedoğru katıldı.

Panel konuşmacılarından Doç. Dr. Mehmet Cural, vergiye gönüllü uyumda vergi algısının öneminden bahsederek vergi idaresi tarafından öğrencilere ve ailelere verilen vergi bilinci eğitimlerinin artırılması gerektiğini söyledi. Cural, vergi sistemindeki harcamalar üzerinden alınan vergilerin payının azaltılıp, gelir ve kurum kazançları üzerinden alınan vergilerin ise payının artırılmasıyla vergi adaletinin sağlanması gerektiğini, kamu hizmetlerinde vatandaşın memnuniyetinin dikkate alınması durumunda vergi algısının olumlu olabileceğini ve dolayısıyla vergiye gönüllülüğün artırılabileceğini belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Recep Yücedoğru ise vergi bilinci artırılmadan vergiye gönüllü uyumun artırılamayacağını,  mükelleflerin ödedikleri vergilerinin kendilerine kamu hizmeti olarak dönmesinin ve mükelleflerin verdikleri vergilerin nerelere harcandıklarını bilmelerinin vergi uyumunu artıracağını belirtti.

Panelde konuşan Zonguldak Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Abdulkadir Kuştepe, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın kurulmasından bugüne kadar geçirdiği aşamaları, yaptıkları denetim faaliyetlerinin çeşitlerini, vergi incelemelerinde mükellef hakları ile son dönemde yaşanan teknolojik gelişmelerin vergi denetim imkânlarını artırmasına değindi. 

Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün ise ekonomik faaliyetleri ve gelişmeleri yakından takip ederek, bölge ekonomisine ve mükellef grupların beklentilerine dönük hizmetleri sunmaya ve hizmetleri sürekli iyileştirmek ve geliştirmek suretiyle vatandaşların vergi yükümlülüklerini rahat yerine getirmelerini sağlamaya çalıştıklarını vurguladı. Akgün, “Mükelleflerimizin bilgiye kolay ulaşımını sağlamak ve mükellef memnuniyetini gerçekleştirmek için bilgisayar ve internet teknolojisinin sunduğu imkânlardan azami ölçülerde yararlanıyoruz” dedi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin