English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
Erişim Bilgileri

İletişim Adresi:

Bülent Ecevit Üniversitesi
Farabi Kampüsü 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
67100 İncivez / Zonguldak

Dekanlık 0 372 291 1314
Dekanlık Sekreteri 0 372 291 1314
Fakülte Sekreteri 0 372 291 1535
Öğrenci İşleri Telefon 0 372 291 1784
0 372 291 1708
0 372 291 2393
Faks

0 372 257 4057

e-posta: iibf@beun.edu.tr

 Bölümler:

İşletme Bölüm Başkanı 0 372 291 1687
İşletme Bölüm Sekreteri 0 372 291 1663
İktisat Bölüm Başkanı 0 372 291 1368
İktisat Bölüm Sekreteri 0 372 291 1599
Maliye Bölüm Başkanı 0 372 291 1462
Maliye Bölüm Sekreteri 0 372 291 1707
Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm Başkanı 0 372 291 1794
Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm Sekreteri 0 372 291 1797
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanı 0 372 291 1704
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Sekreteri 0 372 291 1797

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi