English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
İdari Personel

Adı Soyadı

Görevi

Dâhili Telefon ve E-Posta

Neşe KAYA

Fakülte Sekreteri

0372 291 13 14 - nese.kaya@beun.edu.tr

Duygu KAVALA

Şef- Personel İşleri

0372 291 17 19 - dkavala67@hotmail.com

Nuray DEĞİRMENCİ

Şef- Mali İşler

0372 291 17 86 - nuraydegirmenci@beun.edu.tr

Gülengül ÖZDEMİR

Şef- Öğrenci İşleri

0372 291 23 93 - gulengul.ozdemir@beun.edu.tr

Yasemin DEMİRKOL

Dekan Sekreteri

0372 291 13 14 - sedaunlu@beun.edu.tr

Gönül ALIM

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm sekreteri

0372 291 17 07 - gonul-alim@hotmail.com

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Sekreteri

İlknur ORAL

İktisat Bölüm sekreteri

0372 291 15 99 - ilknur.oral@beun.edu.tr

Maliye Bölüm Sekreteri

Seda ÜNLÜ

İşletme Bölüm Sekreteri

0372 291 16 63 - yasemindemirkol67@hotmail.com

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm sekreteri

Selahattin Altunkaya

Bilgisayar İşletmeni- Mali İşler

0372 291 12 35 - selahattin.altunkaya@beun.edu.tr

Hasan ASLAN

Bilgisayar İşletmeni-Öğrenci İşleri

0372 291 17 08  - hasan.aslan@beun.edu.tr

Gülseven İLDEM

Bilgisayar İşletmeni- Öğrenci İşleri

0372 291 17 84 - gulseven.ildem@beun.edu.tr

Musa EĞRİBOZ

Memur- Öğrenci İşleri

0372 291 17 84 - musaegriboz@hotmail.com

İdris KARADÖNGEL

Memur- Evrak Kayıt

0372 291 15 61 - idriskaradongel@beun.edu.tr

Ümit BAHADIR

Memur- Personel İşleri

0372 291 17 19 - umitbahadir@beun.edu.tr
Nurettin ÇANKAYA

Hizmetli Memur

0372 291 17 17

Nihat TemizMehmet YılmazAysun TuranAna Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi