English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Fakültemiz

Fakültemizde akademik kadro olarak, 3 Profesör, 15 Doçent, 33 Yardımcı Doçent, 25 Araştırma Görevlisi ve 4 Öğretim Görevlisi mevcuttur. İdari personel sayısı 1 Fakülte Sekreteri, 3 Şef, 8 Memur ve 4 Hizmetli olmak üzere toplam 16`dır.

Fakültemiz İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü dışında tüm bölümlerin ikinci öğretimi bulunmaktadır.

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi