English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Misyon, Vizyon ve Temel İlkelerimiz

Misyonumuz

Atatürkçü düşünce doğrultusunda, bilgi ve teknolojinin ön plana çıktığı bilgi çağında iş dünyasının beklentilerini karşılayabilen, çağdaş ve özgür düşünen, geleceğe dönük stratejik kararlar verebilen, analitik düşünebilen, sorunlara çözümler üretebilen, bölgenin ve ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunabilen yaratıcı, üretken, girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş yurtsever bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Gerek akademik çalışma gerekse öğrenciler tarafından tercih edilme açısından ulusal ve uluslararası alanda önde gelen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine eşdeğer bir eğitim, araştırma ve uygulama kurumu olmak” şeklinde belirlenmiştir.

Temel Değerlerimiz

Mükemmellik,

Evrensellik

Doğruluk

Güvenilirlik,

Paylaşımcılık,

Hesap verebilirlik,

Katılımcılık

Şeffaflık

Sosyal sorumluluk,

Bilimsel etik

Akademik düşünce ve ifade özgürlüğü

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi