English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
Form ve Dilekçeler
Form ve dilekçeler

Aile durum bildirim formu
Aile yardım bildirim formu
Akademik ilan başvuru formu
BEÜN HGS formu
Doğum yardımı başvuru farmu
Görev süresi uzatımı için faaliyet raporu formu
Güvenlikk soruşturması / Arşiv araştırması formu
Jüri üyeliği ücret beyanı
Kadro talep formu
Kimlik kartı talep formu
Mal bildirimi beyannemesi
Yıllık izin talep formu
Yolluksuz ve yevmiyesiz görev formu
Yolluklu yevmiyeli görevlendirme talebi
Bütünleme not girişinin açılması talebi
Not düzeltme talebi (Bağıl)
Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi