English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Dekan Yardımcıları
                                             

      Doç. Dr. Onur EROĞLU                                                      Yrd. Doç. Dr. Deniz ŞÜKRÜOĞLU

   Telefon: 0372 291 1711                                                               Telefon: 0372 291 1710       
E-posta: onur_eroglu@beun.edu.tr                                               E-posta: Dsukruoglu@gmail.com   
Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi