English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Yasemin KÖSE (Dekan Vekili/Başkan)

Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE (İktisat Bölüm Başkanı / Üye)

Prof.Dr.Yılmaz YILDIRIM (Üye)

Doç. Dr. Onur EROĞLU (Maliye Bölüm Başkanı / Üye)

Doç. Dr. Mehmet PEKKAYA (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Asuman KOÇ YURTKUR (Üye)

Prof. Dr. Feride ÖZTÜRK (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Ferdi KESİKOĞLU (Çal. Eko. ve End. İliş. Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Yasemin KÖSE (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı)
Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi