English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  

DEKANProf. Dr. Yasemin KÖSE

Telefon: 0372 291 1485
E-posta: yekose@gmail.com
DEKAN YARDIMCILARIDoç. Dr. Onur EROĞLU

Telefon: 0372 291 1711
E-posta: onur_eroglu@beun.edu.tr


Dr. Öğr. Üy. Deniz ŞÜKRÜOĞLU

Telefon: 0372 291 1710
E-posta: dsukruoglu@gmail.com
FAKÜLTE YÖNETİM KURULUFAKÜLTE KURULUİDARİ KADRO
Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi