English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Yasemin KÖSE (Dekan Vekili/Başkan)

Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE (İktisat Bölüm Başkanı / Üye)

Prof.Dr.Yılmaz YILDIRIM (Üye)

Doç. Dr. Onur EROĞLU (Maliye Bölüm Başkanı / Üye)

Prof. Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK (İşletme Bölüm Başkanı / Üye)

Dr. Öğr. Üy. Asuman KOÇ YURTKUR (Üye)

Prof. Dr. Feride ÖZTÜRK (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üy. Ferdi KESİKOĞLU (Çal. Eko. ve End. İliş. Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Yasemin KÖSE (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı)
FAKÜLTE YÖNETİM KURULUFAKÜLTE KURULUİDARİ KADRO
Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi