English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Dr. Öğr. Üy.
   Adı - Soyadı    Öznur Yavan
   Telefon    0372 291 1492
   E-posta    oznuryavan@yahoo.com
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Fakülte         İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Bölüm           İşletme 
Anabilim Dalı  Yönetim ve Organizasyon 
Telefon         2574010-1492 
Faks  
E-posta        
oznuryavan@gmail.com 
Adres:          Zonguldak  

ÖĞRENİM DURUMU

Doktora        Bülent Ecevit Üniversitesi
Master          Bülent Ecevit Üniversitesi
Lisans          Dumlupınar Üniversitesi

AKADEMİK ÜNVANLAR
 
Araş. Gör. 

 

İDARİ GÖREVLER

* Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sekreteryalığı

* İş Tanımları ve İş Analizi Komisyonu

 

BİLİMSEL YAYINLAR

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan ve Uluslararası Endekslerde Taranan Makaleler


* Yrd.Doç.Dr. Halil Yıldırım, Arş.Gör. Öznur Yavan (2008); “Örgütsel Küçülme Ve Örgütleri Bekleyen Tehdit: Geride Kalan Sendromu”,  İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 10, Sayı:1, Sıra 10, No:316.

* Yavan, Öznur (2012); “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Firma Performansı”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 32, Eylül – Ekim 2012, s. 1-20.
 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


* Yrd.Doç.Dr. Halil Yıldırım, Arş.Gör. Öznur Yavan (2007); “KİT`lerde Özelleştirme Sonrası Yeniden Yapılanma: Çaycuma SEKA Örnek Uygulaması”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, ss. 117-138.

* Yavan, Öznur (2012); “Hüner Yönetimi”, Kamu-İş; İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt 12, Sayı 2/2012, s. 75-100.

* Yavan, Öznur (2012); “Örgüt Stratejileri, Kriz Yönetimi ve Senaryolar”, Kamu-İş; İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt 12, Sayı 2/2012, s. 101-135.

 

TEZLER 

1.     Doktora Tezi:
 
2.     Yüksek Lisans Tezi: KİT`lerde Özelleştirme Sonrası Yeniden Yapılanma: Çaycuma SEKA Örnek Uygulaması
 
 
BURSLAR VE ÖDÜLLER

* Yüksek Öğretim Kurulu’nun 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca Doktora Araştırma Bursu (ABD - SUNY at Albany/NY).


YABANCI DİL

  İngilizce

 

İLGİ ALANLARI

1. Örgüt Psikolojisi
2. Örgütsel Davranış
3.  Stratejik Yönetim

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi