English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Dr. Öğr. Üy.
   Adı - Soyadı    Gülay Gügercin İrak
   Telefon    0372 291 1888
   E-posta    gulay.girak@beun.edu.tr
 


İLETİŞİM BİLGİLERİ


Telefon

:(0 372) 2576629-1888

Faks

:(0 372) 2574057

E-posta

:gulay.girak@beun.edu.tr

Adres
 

:BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İİBF ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ 
MERKEZ/ZONGULDAK


ÖĞRENİM DURUMU

Doktora

:BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ/ MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI (2007-2014)

Yüksek Lisans

:ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ/ MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI (2004-2007)

Lisans

:ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (2000-2004)


AKADEMİK ÜNVANLAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2006-2013)
YARDIMCI DOÇENT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2014-
İDARİ GÖREVLER

1. ZKÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SEKRETARYASI (2008-2010)
2. BEÜN UTİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI (2014-

 
 


BİLİMSEL YAYINLAR

  1. "Hedef Maliyet Yöntemi ve Örnek Bir Uygulama,” (2007, M. Saban ile)Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:7, Sayı:23, s: 81-95.
  2. “İMKB’de İşlem Gören Çimento İşletmelerinin Varlık Performansına Etki Eden Finansal Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma,” (2008, T. Korkmaz vd. ile) Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, s. 565-587.
  3. “Çağdaş Maliyet Yönetimi Sistemlerinden Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme,” (2009, M. Saban ile) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 10, s. 97-108.
  4. “Deniz Taşımacılığı İşletmelerinde Maliyetleri Etkileyen Faktörler ve Sefer Maliyetleri,” (2009, M. Saban ile) Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Dergisi, Cilt: 1, Say: 1, s. 1-18.
  5. "Proje Maliyet Yönetiminde Faaliyet Tabanlı Maliyetlemeye Dayalı Hedef Maliyetleme Süreci: Örnek Uygulama," (2015, Y. Köse ile) Uluslararası Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi, 11(24), 249-275.


Tezler


1.    Doktora Tezi: "Proje Maliyet Yönetimi: Gemi İnşa Projelerinde Bir Uygulama" (2010-2014)

2.    Yüksek Lisans Tezi: "Deniz Taşıma İşletmelerinde Maliyet Yapısının İncelenmesi ve Yük Taşımacılığı Uygulaması" (20.07.2007)

 


SON 3 YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANS ÜSTÜ DERSLER

  

AKADEMİK YIL

DÖNEM

DERSİN ADI

HAFTALIK SAATİ

2015-2016

GÜZ

GENEL MUHASEBE

21

2015-2016

GÜZ

MALİYET MUHASEBESİ

3

2013-2014

BAHAR

ENVANTER BİLANÇO

9BİLİMSEL VE SANATSAL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

1. Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV)


Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi