English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Doç. Dr.
   Adı - Soyadı    Ramazan Aksoy
   Telefon    0372 291 1701
   E-posta    ramazanaksoy@beun.edu.tr
 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı: Ramazan Aksoy           

Doğum Yeri ve Yılı: İstanbul 25 ocak 1965

Unvanı: Öğretim Üyesi (Doç.Dr.)

Birimi: Z.K.Ü. Ç.İ.İ.B.F.

Bölümü: İşletme

Anabilim Dalı: Üretim Yönetimi ve Pazarlama

DİPLOMALAR

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1988

Y. Lisans

İktisat

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1991

Doktora

Pazarlama

İstanbul Üniversitesi

1997

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: TÜRK SANAYİİ’NİN AVRUPA TOPLULUĞUNA ENTEGRASYONU, PROF.DR. HASAN ÖZYURT

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı: PAZARLAMA KARAR DESTEK SİSTEMLERİ, PROF.DR. MUHİTTİN KARABULUT

 

İLGİ  ALANLARI

Elektronik Pazarlama, Pazarlama Araştırmaları, Kapasite yönetimi

Akademik Unvanlar:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi

1988-1998

Yrd.Doç.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

1998-2014

Doç.Dr.

Bülent Ecevit üniversitesi

2014-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Kayhan Peker, Tüketicinin satın alma karar sürecinde bilgi arama yolları ve otomobil tüketicileri örneği, ZKÜ SBE, 2004, Zonguldak

Oğuz Acar, Firmalarda Fiyatlama Kararları ve Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Uygulaması, ZKÜ SBE, 2006, Zonguldak

Vecdi Bayramoğlu, Sağlık İşletmelerinde Kurumsal İmaj ölçümü ve Yönetimi, ZKÜ SBE 2007,  Zonguldak

Aslı Kara, Bilgi Teknolojilerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi: Kdz.Ereğli’deki KOBİ Çalışanları Uygulaması, ZKÜ SBE, 2007, Zonguldak.

Şule Kıycı, Bir İmaj Çesidi Olarak Destinasyon İmajı Ve Turizmde Destinasyon
İmajının Ölçülmesi, Amasra Örneği
, ZKÜ SBE, 2010, Zonguldak.

Tevfik Oğuz, Tedarik Zinciri Yönetiminde, Tedarikçi Seçme Ve Değerlendirme
Sürecinde Kullanılan Kriterler ve Zonguldak Ereğli’de Bir Alan
Arastırması,
ZKÜ SBE, 2010, Zonguldak.

Canan Yıldıran, Zonguldak İlinde İhracat Yapan Firmaların İhracatta Karşılaştıkları Sorunlar, ZKÜ SBE, 2011, Zonguldak

Yönetilen Doktora Tezleri  :

Evrim Erdoğan, Tüketicilerce Algılanan Risk’in Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisi, ZKÜ SBE, 2012, Zonguldak

 

Ümit Başaran, Algılanan Müşteri Değeri Bileşenlerinin Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi, BEUN SBU, 2014, Zonguldak

Projelerde Yaptığı Görevler :

Abdullah ÖÇER, Ramazan Aksoy, “Doğu Karadeniz Bölgesinde Ticaret Sektörünün Genel Durumu”, Doğu Karadeniz Trabzon Alt Bölgesi Kalkınma Projesi (SEKTÖR ANALİZLERİ), K.T.Ü. Araştırma Fonu 93.115.001.3’NOLU PROJE, Trabzon 1996, S.156-197 (Araştırmacı)

 

Botaş Doğal Gaz Kullanım Potansiyeli Araştırması, Çaycuma İlçesi Saha Çalışmaları, Aralık 2002-Şubat 2003 (Anahtar Personel)

 

Ramazan Aksoy ve diğerleri, TR81 Düzey 2 Bölgesi Yapı Malzemeleri Sektör Analizi (Zonguldak-Karabük-Bartın), Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Proje No:TR81/2011/dfd/01-6, 2011, Zonguldak (Proje Yürütücüsü)

 İdari Görevler :

1.                 Dekan Yardımcılığı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi  (2001-2002 )

2.                 Enstitü Müdür Yardımcılığı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (2003-2004)

3.                 Yüksek Okul Müdürü Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (Ağustos 2006-  Aralık 2010     )

      Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmacıları Derneği,

Ödüller :

Ramazan Aksoy, Metin Berber; “Üretim Teknolojisinin Yenilenmesinde Dış Yatırımların Rolü”, YASED İNCELEME YARIŞMASI (3.lük ödülü), yayın no:37, 1990, ss.60-69

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl       Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

  Açıklama

2012-2013

Güz

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

3

140

1. VE 2. ÖĞRETİM TOPLAMI

2012-2013

Güz

PAZARLAMA I

3

170

1. VE 2. ÖĞRETİM TOPLAMI

2012-2013

Güz

SOSYAL PAZARLAMA

3

1

DOKTORA DERSİ

2012-2013

İlkbahar

PAZARLAMA II

3

160

1. VE 2. ÖĞRETİM TOPLAMI

2012-2013

İlkbahar

ULUSLARARASI PAZARLAMA

3

60

1. VE 2. ÖĞRETİM TOPLAMI

2012-2013

Güz

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

3

110

1. VE 2. ÖĞRETİM TOPLAMI

2012-2013

Güz

PAZARLAMA STRATEJİLERİ

3

3

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

2013-2014

Güz

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

3

150

1. VE 2. ÖĞRETİM TOPLAMI

2013-2014

Güz

PAZARLAMA I

3

110

2. ÖĞRETİM TOPLAMI

2013-2014

İlkbahar

PAZARLAMA II

3

105

1. VE 2. ÖĞRETİM TOPLAMI

2013-2014

İlkbahar

ULUSLARARASI PAZARLAMA

3

60

1. VE 2. ÖĞRETİM TOPLAMI

2013-2014

İlkbahar

ULUSLARARASI PAZARLAMA

3

110

1. VE 2. ÖĞRETİM TOPLAMI

2013-2014

İlkbahar

E-Pazarlama

3

36

 

 

 

 

 ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ramazan Aksoy ve Şule Kıycı, A Destination Image As a Type of Image and Measuring Destination Image in Tourism (Amasra Case), European Journal of Social Science, Volume 20, Number 3 (2011), ss.478-488

A2. Ramazan Aksoy ve Gökhan Koç, “Küçük Ölçekli Balıkçılığın Genel Profili: Zonguldak İli Merkez İlçesinde Bir Saha Çalışması”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl 4, sayı 8, Kış 2012, Trabzon, ss.87-103

A3. Cenk Murat KOÇOĞLU, Ramazan AKSOY, “Hizmet Kalitesinin Servperf Yöntemi İle Ölçülmesi: Otobüs İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama”, Akademik Bakış Dergisi (Uluslar arası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi), Sayı: 29,  Mart – Nisan 2012, ss.1-20

 

A4. Ramazan AKSOY ve Aslı KARA, “Bilgi Teknolojilerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi: Karadeniz Ereğli’de Kobi Çalışanları Üzerine Bir Uygulama”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl 5, sayı 10, Kış 2013, Trabzon, ss.1-20

 

A5. Ramazan AKSOY ve Ümit Başaran, "Factors that Affect Online Puschasing Behavior: An Analysis With Technology Acceptance Model, Trust and Subjective Norms", Journal of Euromarketing, vol 22, number 1&2, pp.48-65, 2013

 

A6. Evrim Erdoğan, Ramazan Aksoy, "Hizmetlerde Tüketicilerce Algılanan Riskin Algılanan Kalite Üzerindeki Etkisi", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , "9", 121-250 pp., Şubat-2013

 

A7. Evrim Erdoğan, Ramazan Aksoy, "Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçüm Modelleri ile İlgili Yazın Taraması ", TİSK Akademi , cilt 9, sayı 16, 156-185 pp., Mart-2014

 

A8. Başaran Ümit, Ramazan AKSOY, “ Algılanan Fayda ve Fedakarlık Bileşenlerinin Algılanan Müşteri Değeri Üzerindeki Etkisi”, Ege Akademik Bakış, Cilt 15, Sayı 3, ss.379-399, Temmuz 2015

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B1.Ramazan Aksoy ve Ali Sait Albayrak, Differences at the Stage of Information Searching of Consumers: Discriminant Analysis for Automobile Consumers, IABD’s 17th. Annual Meeting, April 7-10 2005, Pittsburgh, PA, USA  

B2.Ramazan Aksoy ve Turhan Korkmaz, Antecedent  of Trust and Trust Developing Approaches in E-Markets, 1th. International Conference on Business, Management and Economics, June 17-19, 2005 Çeşme/İzmir

B3.Ramazan Aksoy ve Turhan Korkmaz, Consumers Trust Attitudes and Behaviors Towards E-Markets and Marketing Practice, 2th. International Conference on Business, Management and Economics, June 15-18, 2006 Çeşme/İzmir

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Talha Harcar, Ramazan Aksoy, “Uzman Sistemlerin Pazarlama Alanında Uygulanması”, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C.23, S:1, Nisan 1994, s.79-91

D2. Ramazan Aksoy, “Zonguldak’ta Ayakta Tedavi Tüketicilerinin Sağlık Hizmetleri Kalite Değerlemesi”, Z.KÜ. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 1, sayı 1, 2005, Zonguldak, ss.91-104

D3. Ramazan Aksoy, “Bir Pazarlama Değeri Olarak Güven ve Tüketicilerin Elektronik Pazarlara Yönelik Güven Tutumları ”, Z.KÜ. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2, sayı 4, 2006, Zonguldak, ss.79-91

D4. Ramazan Aksoy, “Otomobil Tüketicilerinin Satın Alma Karar Süreci Bilgi Arama Aşamasında Başvurdukları Bilgi Kaynakları ve Bilgi Tiplerinin Yapısal Boyutları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 11, s.2, 2006, ss.305–321

D5. Ali Sait Albayrak, Ramazan Aksoy, “Examining With Discriminant Analysis the Differences of Automobile Consumers at the Stage of Information Searching in Zonguldak Region”, İstanbul üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl 18, sayı 56, Şubat 2007, ss.40-52

D6. Ramazan Aksoy, Vecdi Bayramoğlu, “Sağlık İşletmeleri İçin Kurumsal İmajın Temel Belirleyicileri: Tüketici Değerlemeleri”, Z.KÜ. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 4, sayı 7, 2008, Zonguldak, ss.83-94

 

D7. Ramazan AKSOY, Hanifi SEVER,, 2012, “ Elektronik Pazarlarlarda Güven Problemi ve Kriminal Faaliyetler”, Electronic Journal of Vocational Colleges, may, ss.154-164

 

 

 

 

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

E1. Ramazan Aksoy, Vecdi Bayramoğlu, “Sağlık Hizmetlerinde Kapasite Yönetimi ve Pazarlama Yönelimli Kapasite Yönetim Stratejileri”, V. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu 19-21 Ekim 2002, Eskişehir

 

E2. Ramazan Aksoy, , “Elektronik Ticaretin Gelişimi ve Geleneksel Pazarlama Uygulamalarının Dönüşümü”, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi 17-18 Mayıs 2003, Derbent/İzmit, 275-284

 

E3. Ramazan Aksoy, İnternet ortamında işletmeler arası (b2B) pazarlama modelleri ve AB Sürecinde Türk işletmeleri için fırsatlar ve engeller, 9. Pazarlama Kongresi, 6-8 Ekim 2004, Gazi üniversitesi, Ankara, ss.359-370

 

E.4 Ramazan Aksoy, Evrim Erdoğan, “Yeşil Ürün Tercih Eden  Tüketici Özellikleri: Karadeniz Ereğli’de Tüketiciler Üzerine Bir İnceleme”, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, 30-Ekim-1 Kasım 2008, Adana, ss.588.597

 

E.5 Evrim Erdoğan, Ramazan Aksoy, “ Küresel Marka Yerel Pazarlama: Türkiye’deki Yabancı Markaların Web Siteleri Üzerine Bir İçerik Analizi”, 14. Ulusal Pazarlama Kongresi, Yozgat, 2009, ss.144-151

E.6  Ramazan Aksoy, Ümit Başaran, “İnternetten Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörlerin Teknoloji Kabul Modeli İle Analizi”, 16. Ulusal Pazarlama Kongresi, 22-35 Kasım 2011, İstanbul, ss.34-52

 

F. Diğer yayınlar :

F1. Ramazan Aksoy, İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, Seçkin Yayınları, Şubat 2009, Ankara

 

F2. Ramazan Aksoy, Metin Berber; “Üretim Teknolojisinin Yenilenmesinde Dış yatırımların Rolü”, YASED İNCELEME YARIŞMASI (3.lük ödülü), yayın no:37, 1990, ss.60-69

 

F3. Abdullah ÖÇER, Ramazan Aksoy, “Doğu Karadeniz Bölgesinde Ticaret Sektörünün Genel Durumu”, Doğu Karadeniz Trabzon Alt Bölgesi Kalkınma Projesi (SEKTÖR ANALİZLERİ), K.T.Ü. Araştırma Fonu 93.115.001.3’NOLU PROJE, Trabzon 1996, S.156-

197

 

F4. Ramazan AKSOY, Tevfik OĞUZ, “Tedarik Zinciri Yönetiminde Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Sürecinde Kullanılan Seçim Kriterleri ve Kdz. Ereğli’de Alan Araştırması”, Prof.Dr.Sadık KIRBAŞ’a Armağan Kitap, Okan Üniversitesi Yayını, Eylül 2011, ss.1-15  

 

F5. Ramazan Aksoy ve diğerleri, TR81 Düzey 2 Bölgesi Yapı Malzemeleri Sektör Analizi (Zonguldak-Karabük-Bartın), Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Proje No:TR81/2011/dfd/01-6, 2011, Zonguldak

 

F6. Ramazan Aksoy, “Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi, Pazar Odaklılık ve Stratejik Düşünce”, Pazarlama Yönetimi, Editörler İbrahim Kırcova ve Tahir Benli, Lisans Yayıncılık, 2013, İstanbul, ss.17-41

 

F7. Ramazan Aksoy, “Yeni Pazarlara Giriş Stratejileri, Büyüyen, Olgunlaşmış ve Gerileyen Pazarlarda Pazarlama Stratejileri”, Pazarlama Yönetimi, Editörler İbrahim Kırcova ve Tahir Benli, Lisans Yayıncılık, 2013, İstanbul, ss.127-140  

 

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi