English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Prof. Dr.
   Adı - Soyadı    Hakan Sarıbaş
   Telefon    0372 291 1690
   E-posta    hakan203@yahoo.com
 

Dr. Sarıbaş 1992 yılında İstanbul Üniversitesi iktisat fakültesinden lisans, 1997 yılında Clark University iktisat bölümünden master, 2003 yılında da George Mason University iktisat bölümünden doktora derecesi aldı. Kendisi 2004 yılından beri Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF`de dersler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır.

ÇALIŞMA ALANI

Dr. Sarıbaş genel olarak kurumsal iktisat, özel olarak da kurumların iktisadi büyüme üzerindeki etkileri ve matematiksel iktisat üzerinde çalışmaktadır.   

SEÇİLMİŞ ESERLER

-“Economic Freedom and Economic-Wellbeing: A Granger Causality Analysis of 49 Countries, 1995-2004”, Applied Econometrics and International Development, Vol.10-2, July-December of 2010.

-“The Relationship between Economic Freedom and Growth: A Panel Analysis” , Finance Politic & Economic Comments, Cilt:46, Sayı: 538, pp. 7-16, 2009. (in Turkish)

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi