English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Dr. Öğr. Üy.
   Adı - Soyadı    Şenay SARAÇ
   Telefon    0372 291 1614
   E-posta    senaysarac@hotmail.com
 

ÖZGEÇMİŞ

 

1.Adı Soyadı              : Şenay SARAÇ

2.Doğum Tarihi        :

3.Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu  :

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat Bölümü

Anadolu Üniversitesi 

2001

Y. Lisans

İktisat/İktisat Politikası 

Bülent Ecevit Üniversitesi   

2004

Doktora

İktisat/İktisat Politikası

Bülent Ecevit Üniversitesi   

2011

 

5.Akademik Ünvanlar

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.             

İİBF, Bülent Ecevit Üniversitesi

2001-2011

Yard.Doç.Dr.

İİBF, Bülent Ecevit Üniversitesi

2011-halen

 

7. Yayınlar

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5.1. Şenay Saraç “Kümelenme Olgusunun Öne Çıkarılarak Yatırımların Teşvik Edilmesinde İndirimli Kurumlar Vergisi”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı 86, Şubat 2011 (Onur Eroğlu ile birlikte).

7.5.2. Şenay Saraç “Cagan’ın Para Talebi ve Enflasyon İlişkisi: Ampirik Analiz (1981-2003)”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt 14, Yıl 2010, Sayı 20.

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi