English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Dr. Öğr. Üy.
   Adı - Soyadı    Şenay GÜNEYMEN
   Telefon    0372 291 1688
   E-posta    senayguneymen2017@gmail.com
 

Adı Soyadı: Şenay GÜNEYMEN

Doğum Tarihi: 25 07 1976

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Peyzaj Mimarlığı  

Ankara  Üniversitesi

1999

Y. Lisans

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı/ Çevre Tasarımı  

Hacettepe Üniversitesi  

2001

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Şehir ve Bölge Planlama

Orta Doğu Teknik Üniversitesi  

2009

Doktora Sonrası Araştırma

Göteborg Küreselleşme ve Gelişim Merkezi /Uluslararası Üretim Ağları

Göteborg Üniversitesi

(devam ediyor)

Doc. / Prof.

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

Yüksek Lisans Tez Başlığı

 

“Kullanıcının Konut Yakın Çevresinde Kimlik Arayışına  – Özel Mekan Oluşturmasına – Yönelik Yaklaşımlar”

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mesut Çelik

 

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi Başlığı

 

“Sanayisizleşme, Düşüş ve Sosyo-mekansal Bağlamda Yeniden Yapılanma:  Tek Merkezli Bir Yerel Ekonomi Üzerine Çok Katmanlı Keşifsel Bir Çalışma, Zonguldak Örneği”

Tez Danışmanı: Doç. M. Melih Pınarcıoğlu

 

 

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

 

Yıl

Ar.Gör.

Mimarlık Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2002-2009

Dr.Ar.Gör.   (Konuk Araştırmacı)

Göteborg Üniversitesi

2010-2011

Dr.Ar.Gör.  

 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

2011- …

Yar.Doç.

Bülent Ecevit Üniversitesi

2011-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Projelerde Yaptığı Görevler :

·         Araş. Gör., Bölge Planlama Stüdyosu, (RP 546) (2005), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Ekonomik Gelişme Üzerine Atölye Çalışması,

Proje: (IPEC) International Programme on the Elimination of Child Labour in Turkey [Çocuk İşçiliğine Son Verme Üzerine Uluslararası Program], Türkiye: Adana-Karataş (ILO, International Labour Organization, [Uluslararası İşçi Örgütü] ile işbirliği içinde) 

Stüdyo asistanı olarak ders yöneticisi Doç. M. Melih Pınarcıoğlu ve 12 yüksek lisans öğrencisi ile birlikte çalıştı.

 

İdari Görevler :

Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştirma Vakfı (TEPAV) ortaklığı. Ankara, (7-8 Eylül, 2006).

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 

Ödüller :

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

19xx-xxxx

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20xx-xxxx

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

A2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Pınarcıoğlu, M. M. & Güneymen Erdinç, Ş. (2006). Managing decline in steel and coal mining towns in developmentalist climate. Paper presentation and published abstract. Steel Cities Conference, Steel Cities: Tradition, Transition and Transformation (p.27). Sheffield: Centre for Tourism and Cultural Change.

 

B2. Işın, Ş. (2011, April). What happens to old industrial landmarks in deindustrializing coal mining cities? In between emptiness and heritage preservation. Paper presented at On the Surface: The Heritage of Mines and Mining Conference (14-16 April 2011), Innsbruck, Austria.

 

Işın, Ş. (2011). What happens to old industrial landmarks in deindustrializing coal mining cities? In between emptiness and heritage preservation. Published paper. Conference Proceedings, On the Surface: The Heritage of Mines and Mining (14-16 April 2011) [CD-ROM] Leeds: Centre for Tourism and Cultural Change. Available from: www.torurism-culture.com  [ISBN 978-1-907240-25-6]

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

C1. Işın, Ş. (2009). Landscape Architecture Education with Potential to Evaluate and Respond to “Change” in Interdisciplinary Medium. In (B.Y Turan & D. Aslan (Eds.), Landscape architecture -Multiculturality – Education (pp. 124-135). Ankara: TÜBİTAK [ISBN 978-605-60897-0-1]

C2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

F. Diğer yayınlar :

·         Atölye çalışmaları

Güneymen, Ş. (2008, June). Constructing the discourse on landscape and landscape architecture within change and restructuring phenomenon in socio-spatial context through evaluation of changing industrial landscapes in Turkey on a case, the coal mining town, Zonguldak. Presented in Innovation in Education of Landscape Architecture through Multi-Disciplinary Dialogue: Exploration of in between pedagogy, science and practice languages together Workshop. Ankara: Bilkent University.

 

Işın, Ş. (2011, January). Discussion on preliminary chapter ‘Place at the focus of change:  Shaken meaning in urban context’. GCGD (Gothenburg Center for Globalization and Development) Work-in-progress workshop. Department of Sociology. Gothenburg University.  

 

Işın, Ş. (2011, March). De-constructing transformation: Dynamics, challenges and projected mutual interdependencies within Volvo-Geely Project. Abstract presented at Volvo Geely Workshop (March, 10-11, 2011) in Gothenburg.

 

Işın, Ş. (2011, March). Discussion on preliminary paper ‘Could upgrading in local industrial clusters act as a key for local transformation? Evidence from East Marmara Automotive Cluster in Turkey’. GCGD (Gothenburg Center for Globalization and Development) Work-in-progress workshop. Department of Sociology. Gothenburg University.  

·         Seminerler

Işın, Ş. (2011, October). Local impacts of global shifts- case of the Turkish resource extraction industries. CIBS (Center of International Business) Seminar. School of Business, Economics and Law, Gothenburg University.

 

Işın, Ş. (2011, March). Turkish economic geography. Department of Human and Economic Geography.  School of Business, Economics and Law, Gothenburg University.


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi