English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Dr. Öğr. Üy.
   Adı - Soyadı    Deniz  Şükrüoğlu
   Telefon    0372 291 1710
   E-posta    dsukruoglu@gmail.com
 

1.      Adı Soyadı: Deniz Şükrüoğlu

2.      Doğum Tarihi:   01.07.1979

3.      Unvanı: Yrd.Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Kamu Yönetimi Bölümü

Uludağ Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Ekonometri Bölümü

Marmara Üniversitesi

2002

Doktora

Ekonometri Bölümü

Marmara Üniversitesi

2008

 

5.      Akademik Unvanlar: 

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yard.Doç.Dr.

Bülent Ecevit Üniversitesi

2011-halen

 

7.     Yayınlar

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

7.3.1. (Ercan Sarıdoğan ile), “The Effects of Information and Communication technologies (ICT) on the Production of Scientific and Technical Journal Articles”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi 2007, 26-28 Aralık 2007, İstanbul;

7.3.2. (Devrim Dumludağ ile), “Foreign Direct Investment in Emerging Markets and Turkey; the Role of Institutions”, Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, 27-30 Mart 2008, Antalya

 

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5.1. Devrim Dumludağ ile beraber, “The Impact of Macroeconomic and Institutional Variables on Foreign Direct Investment Flows in Emerging Markets”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 23, Sayı:2, 2007.

7.5.2. Ercan Sarıdoğan ve Sefer Şener ile beraber, “An Econometric Analysis of the Dynamics: Saving, Investment and Economic Growth in Turkish Economy “, Konya Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi, 2008.

       

9.    İdari Görevler

9.1. İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanlığı

9.2. İktisat Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı

9.3. Farabi Koordinatörlüğü

 


İstatistik 2 çalışma soruları (2017-2018 Bahar)

İstatistik 2 çalışma soruları (2017-2018 Bahar dönemi bütünleme sınavı)

İstatistik 2 çalışma soruları (2017-2018 Yaz Okulu - Vize sınavı)


2017-2018 yaz okulu İstatistik 2 vize notlarının sisteme girilmesinde yaşanılan aksaklık nedeniyle sistemde bir çok öğrencinin notu GR olarak gözükmektedir. Sınava giren tüm öğrencilerin notları aşağıdaki gibidir. Sistemdeki notlar aşağıda verildiği şekilde düzeltlecektir. Aşağıda numarası olmayan öğrenciler sınava girmemiştir.

Öğrenci Numarası Notu
130102202030 35,4
150102102033 46,8
140102202038 33,8
179102101012 45,6
140102202094 22
150102202069 28,6
130102202070 25
150102202096 16
150102101052 14,2
140102202007 36,8
140102104020 31
160102206027 36,2
140102102057 17
150102201011 18,4
150102102038 71,8
132102101003 29
140102202071 118,2
160102206069 93,6
160102202054 28
130102104010 39
150102104048 43,4
160102206059 21,2
161102201022 41,4
150102202079 47
160102104081 22,8
160102201059 15,2
150102201035 19,4
140102202076 28,8
171102202026 10,8
140102101090 36,6
110102201044 51,4
151102202020 37,2
130103115036 18,2
140102101103 46,8
140102201067 47,2
160102105063 22,8
160102205029 6
2010010210038 4
160102205008 21
160102201033 0,8
150102202009 20,8
130102102076 0
150102202115 30
120102105082 17,4
160102202050 45
140102102083 53
160102206079 13
150102202091 0
162102202009 28,4
160102202045 21,8
160102104084 29
150102202025 53
150102205014 11
140102202018 41,6
160102202044 22,4
160102206015 84,2
160102104029 22
160102202107 25,2
160102104022 11,4
150102202062 24,4
140103115027 31
160102205071 42,2
160102104086 23,4
140102202074 26
150102201007 33,4
160102205087 27
150102205033 31
150102205066 21
160102201035 19,8
160102104005 29,4
150102202068 34,2
140102104051 19,6
140102105003 64,4
171102202027 4,2
160102201031 9
160102202073 26,8
150102202023 26
150102105076 26,2
160102104013 0
140102105021 8,4
150102104079 12
171102201030 31,8
140102202081 11,2
150102104034 46
140102202103 16,8
160102202078 0
160102206033 0
150102102060 40
152102202004 17,4
167102202026 22,8
130103115018 26,6
150102101096 2,2
140102105002 57,6
130102102046 16
150102104038 28
160102206010 8
160102205039 26,2
130102101097 26,4
150102101086 65,8
150102101074 0
140102101015 33,2
160102202025 22,6
150104206002 29,4
150102201102 30
150102104062 83,6
140102102075 19,4
150102104044 55,6
150102202038 43,4
150102202004 35
150102202105 23,8
161102201018 20,2
2010010213111 58,4
152102101007 22,2
161102206001 7,2
140102202087 45
141102202003 43
150102102103 53
140102102047 71,2
150102104021 17,2
130103115006 18
140102202072 63,8
150102202059 31
151102201005 21
150102201032 37,4
150102101064 14,6
160102202068 70,6
151102205002 32,8
140102202120 49,8
150102101058 45,8
150102101039 53
171102201028 66
160102202062 25,8
161102104002 43,2
140102104025 30,4
160102206007 27
160102206014 18,2
160102202039 48,2
140102201037 24,4
160102206032 63,4
160102104010 65,6
167102202019 15,8
150102105080 5
171102201031 27
150102102077 50,8
160102201071 4,8
160102206047 21
160102201077 31,4
160102206086 18,4
140102201027 71,4
151102202018 5,8
160102202029 24,4
160102205021 16,8
160102206074 43,4
160102201100 33
150102202080 50
160102104018 42,2
160102206026 24,8
160102201066 5
161102201015 16,8
150102105006 17,4
160102105027 37,8
160102202101 0
151102202017 4
Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi