English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Dr. Öğr. Üy.
   Adı - Soyadı    Deniz  Şükrüoğlu
   Telefon    0372 291 1710
   E-posta    dsukruoglu@gmail.com
 

Deniz Şükrüoğlu

01.07.1979


Lisans    ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Temmuz/2000   İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR.

Yüksek Lisans    MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Haziran/2002     SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EKONOMETRİ

Doktora              MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Haziran/2008     SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EKONOMETRİ

              

Yönetilen Tezler             

ŞIK ALPER, (2016). Zonguldak Karabük Bartın illerinde mutluluk ekonomisinin karşılaştırmalı analizi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı             

Büşra Dönmez Erkahraman, (2018). Türkiye Dış Tcareti Belirleyicilerinin Çekim Modeli Çerçevesnde Analizi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı    

              

Eserler 

Ulusal kitaplar:

Madencilik Sektörünün Zonguldak İlindeki Yeri ve Önemi  Ekonometrik ve İstatistik Analiz (2016)., ÇEŞTEPE HAMZA,VERGİL HASAN,DÖKMEN GÖKHAN,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,  T.C. Bülent Ecevit Üniversitesi yayınları. Yayın no:12, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 89, ISBN:978-605-9678-03-2,             

ZONGULDAK İLİNDE TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİNİN EKONOMİK ETKİ ANALİZİ (2015)., VERGİL HASAN,ÇEŞTEPE HAMZA,DÖKMEN GÖKHAN,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,  BULUŞ Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 90, ISBN:978-975-92847-9-4             

Zonguldak İlinde Göçün Sosyo Ekonomik Nedenleri ve Alınabilecek Tedbirler (2014)., VERGİL HASAN,YILDIRIM HALİL,SEZER ÖZCAN,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ,TEYYARE ERDOĞAN,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH,SANKIR HASAN,YILMAZ SİNAN,BAHTİYAR BERSU,TOKMAK GİZEM,ÇOLAK NURDAN,YILMAZ SEDA,YEŞİLYURT ŞAHİN,GÜVEN TAMER,  Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 189, ISBN:978-975-92847-4-9            

STATA ile Panel Veri Modelleri, Bölüm adı:(Eşanlı Panel Veri Modelleri) (2015)., ŞÜKRÜOĞLU DENİZ,  DER Yayınları, Editör:Selahattin GÜRİŞ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 318, ISBN:978-975-353-433-8          

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :        

SARIDOĞAN ERCAN,ŞENER SEFER,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ (2007).  An Analysis of the Dynamics of Investment Savings and Economic Growth in Turkey  1950 2004.  Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi(14)              

Dumludağ Devrim, Şükrüoğlu Deniz (2007).  The Impact of Macroeconomic and Institutional Variables on Foreign Direct Investment Flows in Emerging Markets.  T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), 133-166., Atıf Sayısı: 2  

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:              

TAY BAYRAMOĞLU ARZU,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ (2016).  NON ENERGY IMPORT DEMAND FUNCTION IN TURKEY  NEW EVIDENCE.  Asian Economic and Financial Review, 750-761.              

YILDIRIM ERTUĞRUL,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ,ASLAN ALPER (2014).  Energy consumption and economic growth in the next 11 countries   the bootstrapped autoregressive metric causality approach.  ENERGY ECONOMICS, 44, 14-21.       

ŞÜKRÜOĞLU DENİZ,TEMEL NALIN HALİME (2014).  The Macroeconomic Determinants of Stock Market Development in Selected European Countries  Dynamic Panel Data Analysis.  International Journal of Economics and Finance, 6(3), 64-71., Doi: 10.5539/ijef.v6n3p    

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:   

KESİKOĞLU FERDİ,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ (2016).  Emek Piyasası ve Beveridge Eğrisi  Türkiye Örneği.  17. Ulusal Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi        

DUMLUDAĞ DEVRİM,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ (2007).  Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırım Hareketlerinde Kurumsal Değişkenlerin Rolü.  TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2007, 59-71.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :          

KESİKOĞLU FERDİ,AÇIKGÖZ ERSİN,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ (2017).  THE RELATIONSHIP BETWEEN GROWTH AND UNEMPLOYMENT: AN ECONOMETRIC ANALYSIS IN LEVEL 3 REGIONAL CLASSIFICATION FRAMEWORK.  INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS  2017, 172-172. 

KESİKOĞLU FERDİ,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ (2016).  Türkiye de Büyüme Ve İşsizlik İlişkisi  İbbs Düzey 2 Çerçevesinde Ampirik Bir Analiz.  INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY      

TAY BAYRAMOĞLU ARZU,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ,GÜDENOĞLU ERDEM (2015).  Turkey Import Demand from Russia  A Cointegration Analysis.  II. Black Sea and Balkans Economic and Political Studies Symposium       

ŞÜKRÜOĞLU DENİZ (2014).  THE MACROECONOMIC DETERMINANTS OF STOCK MARKET DEVELOPMENT IN EMERGING MARKETS ASIA.  3rd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014-Tokyo, Japan, 191-204   

ŞÜKRÜOĞLU DENİZ (2013).  ECONOMIC GROWTH AND ENERGY CONSUMPTION IN 15 EU COUNTRIES  Panel Data Analysis.  BEMTUR Global conference on Bussiness, economics, management and Tourism         

DUMLUDAĞ DEVRİM,ŞÜKRÜOĞLU DENİZ (2008).  Foreign Direct Investment in Emerging Markets and Turkey  The Role of Institutions.  ULUSLARARASI KÜRESELLEŞME VE DEMOKRATİKLEŞME VE TÜRKİYE SEMPOZYUMU              

ŞÜKRÜOĞLU DENİZ,SARIDOĞAN ERCAN (2007).  The Effects Of Information And Communication Technologies  Ict  On The Production Of Scientific And Technical Journal Articles.  International 6th Knowledge, Economy & Management Congress,, 151-163.    

              

Projeler Görevleri          

The Macroeconomıc Determınants of Stock Market Development in Emergıng Markets Asıa, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, , 28/08/2014 - 28/02/2015 (ULUSAL)    

Zonguldak İlinde Çıraklık Eğitiminin Güçlendirilmesi Etki Analizi, Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, , 18/02/2016 - 18/06/2016 (ULUSAL)          

İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarının Etki Fayda Analizi, Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, , 18/02/2016 - 18/06/2016 (ULUSAL)       

Zonguldak İlinde Taş Kömürü Üretiminin Ekonomik Etki Analizi, Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, , 04/07/2014 - 04/10/2014 (ULUSAL)          

Zonguldak İlinde Madencilik Sektörü ve İl Ekonomisi Üzerindeki Etki Analizi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, , 15/09/2014 - 10/02/2016 (ULUSAL)        

15 Avrupa Ülkesinde Enerji Kullanımı ve Ekonomik Büyüme  Panel Veri analizi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, , 23/07/2013 - 23/01/2014 (ULUSAL)            

Zonguldak ilinde taşkomürü üretimi  Ekonometrik ve istatistiki analizi , ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, , 08/03/2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)      

Zonguldak tan Göçün Nedenleri ve Aalınabilecek Tedbirler, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, , 10/10/2013 - 10/04/2014 (ULUSAL)       İdari Görevler

Dekan Yardımcılığı


 


İstatistik 2 çalışma soruları (2017-2018 Bahar)

İstatistik 2 çalışma soruları (2017-2018 Bahar dönemi bütünleme sınavı)

İstatistik 2 çalışma soruları (2017-2018 Yaz Okulu - Vize sınavı)Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi