English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Dr. Öğr. Üy.
   Adı - Soyadı    Deniz  Şükrüoğlu
   Telefon    0372 291 1710
   E-posta    dsukruoglu@gmail.com
 

1.      Adı Soyadı: Deniz Şükrüoğlu

2.      Doğum Tarihi:   01.07.1979

3.      Unvanı: Yrd.Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Kamu Yönetimi Bölümü

Uludağ Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Ekonometri Bölümü

Marmara Üniversitesi

2002

Doktora

Ekonometri Bölümü

Marmara Üniversitesi

2008

 

5.      Akademik Unvanlar: 

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yard.Doç.Dr.

Bülent Ecevit Üniversitesi

2011-halen

 

7.     Yayınlar

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

7.3.1. (Ercan Sarıdoğan ile), “The Effects of Information and Communication technologies (ICT) on the Production of Scientific and Technical Journal Articles”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi 2007, 26-28 Aralık 2007, İstanbul;

7.3.2. (Devrim Dumludağ ile), “Foreign Direct Investment in Emerging Markets and Turkey; the Role of Institutions”, Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, 27-30 Mart 2008, Antalya

 

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5.1. Devrim Dumludağ ile beraber, “The Impact of Macroeconomic and Institutional Variables on Foreign Direct Investment Flows in Emerging Markets”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 23, Sayı:2, 2007.

7.5.2. Ercan Sarıdoğan ve Sefer Şener ile beraber, “An Econometric Analysis of the Dynamics: Saving, Investment and Economic Growth in Turkish Economy “, Konya Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi, 2008.

       

9.    İdari Görevler

9.1. İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanlığı

9.2. İktisat Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı

9.3. Farabi Koordinatörlüğü

 


İstatistik 2 çalışma soruları (2018-2019 Bahar)

İstatistik 2 Çalışma soruları (2018-2019 Bahar dönemi bütünleme sınavı)

 

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi