English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Dr. Öğr. Üy.
   Adı - Soyadı    Zafer Öztürk
   Telefon    0372 291 1480
   E-posta    zaferozturk@beun.edu.tr
 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Zafer ÖZTÜRK

Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Uludağ Üniversitesi İİBF

1997

Y. Lisans

İktisat

Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE

2004

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

İktisat Politikası

Marmara Üniversitesi SBE

2011

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Çekirdek Enflasyon: Literatür, Prof. Dr. Nebiye YAMAK

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı: Hegemonik İstikrar Teorisi Çerçevesinde Dünya Ekonomisinin Yeniden Şekillendirilmesi ve Türkiye`nin Bu Süreçteki Yeri ve Katkısı, Prof. Dr. Uğur Selçuk AKALIN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

İİBF, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

2002-2005

Arş. Gör.

İİBF, Marmara Üniversitesi

2005-2011

Yrd. Doç. Dr.

İİBF, Bülent Ecevit Üniversitesi

2011-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Toptaş, Sinem, (2015), İktisadi Büyüme Sürecinde Kadın İstihdamının Rolü ve Türkiye’de Kadın İstihdamı, Bülent Ecevit Üniversitesi SBE İktisat.

İdari Görevler :

Bölüm Başkan Yardımcısı, İİBF İktisat Bölümü, 2011-2015

Editör Yardımcısı, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2011-2015

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, İİBF, 2012-2015

Müdür Yardımcısı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-2014

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2013-2014

Güz

Makro İktisat (Maliye)

3

0

250

Makro İktisat (ÇEKO)

3

0

150

İktisada Giriş I (İktisat)

3

0

350

Makro Ekonomik Analiz I (YL)

3

0

25

İlkbahar

Türkiye Ekonomisi (İktisat)

3

0

170

Türkiye Ekonomisi (Maliye)

3

0

80

İktisada Giriş II (İktisat)

3

0

380

Makro Ekonomik Analiz II (YL)

3

0

29

2014-2015

Güz

Makro İktisat (Maliye)

3

0

260

Makro İktisat (ÇEKO)

3

0

160

İktisada Giriş I (İktisat)

3

0

405

Makro Ekonomik Analiz I (YL)

3

0

31

İlkbahar

İktisada Giriş II (İktisat)

3

0

400

Türkiye Ekonomisi (İktisat)

3

0

170

Türkiye Ekonomisi (Maliye)

3

0

30

Makro Ekonomik Analiz II (YL)

3

0

26

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Öztürk, Z., (2012), Ortadoğu’ya Yönelik Politikalar, Türkiye ve Ekonomik İstikrar, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17.

A2. Kesikoğlu, F., Öztürk, Z., (2013), Relationship between Human Capital and Economic Growth: Panel Causality Analysis for Selected OECD Countries , Journal of Economic and Social Studies, Volume 3, Number 1.

A3. Öztürk, Z., Yıldırım, E., (2015), Environmental Kuznets Curve in the MINT Countries: Evidence of Long-run Panel Causality Test, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 11, Yıl 11, Sayı 1.

A4. Öztürk, Z., Öz, D., Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ülkelerinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Yayımlanacak).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Kesikoğlu, F., Öztürk, Z. (2012), Relationship between Human Capital and Economic Growth: Panel Causality Analysis for Selected OECD Countries, 3rd International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.

B2. Ertuğrul, Y., Öztürk, Z. (2014), Oil Price and Industrial Production in G7 Countries: Evidence from the Asymmetric and Non-asymmetric Causality Tests, Procedia Social and Behavioral Sciences, 143, 1020-1024.

B3. Öztürk, Z., Yıldırım, E. (2014), Environmental Kuznets Curve in the MINT Countries: Evidence of Long-run Panel Causality Test, Global Conference on Environmental Studies, 10-12.04.2014, Rome-Italy.

B4. Öztürk, Z., Öz, D. (2014), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ülkelerinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi, I. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, Zonguldak-Türkiye, 03-05 Eylül 2014.

B5. Öz, D., Öztürk Z., (2015), Energy Consumption, Income, Foreign Direct Investment, and CO2 Emissions in Turkey: Cointegration and Causality Analysis, II. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, St. Petersburg-Rusya, 09-13 Kasım 2015.

Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi