English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Yrd. Doç. Dr.
   Adı - Soyadı    Sadık Kılıç
   Telefon    0372 291 1283
   E-posta    sadik.kilic@beun.edu.tr
 

   

SADIK KILIÇ

YARDIMCI DOÇENT

 

 

E-posta Adresi

:

sadik.kilic@beun.edu.tr

Telefon (İş)

:

 

Telefon (Cep)

:

 

Faks

:

 

Adres

:

Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İncivez

 

Öğrenim Durumu

 

Doktora

2010-2014

İSTANBUL ÜNİERSİTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

Tez adı: Mobilizasyon teorisi ve kolektivizm bağlamında endüstri ilişkilerinde "dönüşüm": Perakende sektöründe bir araştırma  (2014) Tez Danışmanı:(TEKİN AKGEYİK)

 

Görevler

 

YARDIMCI DOÇENT

2015-

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ/ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2011-2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ/ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI)

 

Dersler *

Lisans

 

Öğrenim Dili

Ders Saati

(2015-2016)

Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri

Türkçe

3

(2015-2016)

Ücret Teorisi ve Politikaları

Türkçe

3

(2015-2016)

Endüstri İlişkileri II

Türkçe

3

(2015-2016)

İstihdam ve İşsizlik

Türkçe

3

(2015-2016)

Çalışma Ekonomisi I

Türkçe

3

(2014-2015)

Ücret Teorisi ve Politikaları

Türkçe

3

(2014-2015)

Diploma Çalışması

Türkçe

3

 

* Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

 
  Eserler
   Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.  KILIÇ SADIK (2016).  Sendikaların Yeniden Canlanması İçin İki Rakip Strateji: Paydaşlık  ve Örgütlenme.  Çalışma ve Toplum(50), 1203-1230. (Yayın No: 2581944)

2.  KILIÇ SADIK, YILDIZ KEMAL (2016).  İkame Etkisi, Baskı Etkisi ve Bu Etkiler ile Sendikalaşma Eğilimi Arasındaki İlişki.  Sosyoekonomi, 24(28), 255-267., Doi: 10.17233/se.10589 (Yayın No: 2615504)

3.  KILIÇ SADIK (2015).  Yüksek Lisans Başarısı ile Yüksek Lisansa Giriş Kriterleri Arasındaki İlişki: İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Örneği.  Yükseköğretim ve Bilim, 5(3), 285-291., Doi: 10.5961/jhes.2015.130 (Yayın No: 2168120)

4.  KILIÇ SADIK, YILDIZ KEMAL (2015).  İş Arayanların Sendika Talebi ve Sendika Algısı: Türkiye`deki Temsil Boşluğu Hakkında Bazı İşaretler.  Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 191-204. (Yayın No: 2168812)

5.  KILIÇ SADIK (2014).  Perakende Sektöründe Sendikalı ve Sendikasız İşçilerin Adalet(sizlik) Algıları ve Sendikacılık Bağlamında Bir Tartışma.  İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları, 16(4), 71-84. (Yayın No: 1344301)

6.  KILIÇ SADIK (2014).  Endüstri İlişkileri Teorisi ve İnsan Kaynakları Yönetimi.  Çalışma ve Toplum(42), 111-136. (Yayın No: 1344277)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler: 

1. KILIÇ SADIK (2016). The Fundamental Social Security Issues in Turkey: A General Comparison with Europe. 2st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, 28-29 October 2016, pp. 287-288.  

2. KILIÇ SADIK, YILDIZ KEMAL (2015).  Substitution Effect and Suppression Effect, and the Relationship between the Level of These Effects and Willingness to Unionize.  1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Munchen, p. 108. 

                                                                                                                         

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1.  KILIÇ SADIK, YILDIZ KEMAL (2015).  İş Arayanların Sendika Talebi.  16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 101-103., (Yayın No:2171022)

 

 

 

                                                                                                                     

 

 


Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi