English  
  BÖLÜMLER
  İşletme
  İktisat
  Maliye
  Çalışma Ekonomisi ve
 Endüstri İlişkileri
  Uluslararası Ticaret
 ve İşletmecilik
  Siyaset Bilimi ve
 Kamu Yönetimi
  Ekonometri
  Üniversitemiz
  
Özgeçmiş

   Unvan    Arş. Grv.
   Adı - Soyadı    Selim Ertan
   Telefon    0372 291 1491
   E-posta    selimertan@outlook.com
 

EĞİTİM BİLGİLERİ:

Lisans: Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü (2006-2011)

Yüksek Lisans: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı (2012-2014)
                         (Tez: Hizmet Sektöründe Kısıtlar Teorisi ve Katkı Muhasebesi: Bir Otel İşletmesinde Uygulama)

Doktora: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı (2015-)

Çalışma Alanları: Muhasebe Standartları, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Muhasebe Denetimi, Denetim Standartları, Devlet Muhasebesi.
Ana Sayfa   Önceki Sayfa
Tüm Hakları Saklıdır © 2009-2016 BEÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi